Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
 • Rezort: Subjekty verejnej správy
 • Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
  Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
 • IČO: 37836901
 • Dodávateľ: Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
  913 08 Nová Bošáca 68
 • IČO: 34011641
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
 • ID zmluvy: 6375301
 • Poznámka: výška ekonomicky oprávnených nákladov je pre rok 2022 určená vo výške 1105,44 EUR. Zabezpečovateľ bude uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške stanovenej ako rozdiel medzi výškou ekonomicky oprávnených nákladov na prijímateľa sociálnej služby a úhradou prijímateľa sociálnej služby stanovenej podľa počtu dní príslušného kalendárneho mesiaca, čo pre rok 2022 predstavuje: a) Za 28 dní sumu 803,04 € (slovom osemstotri eur štyri centy) b) Za 30 dní sumu 781,44 € (slovom sedemstoosemdesiatjeden eur štyridsaťštyri centov) c) Za 31 dní sumu 770,64 € (slovom sedemstosedemdesiat eur šesťdesiatštyri centov)

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
 • Dátum uzavretia: 20.04.2022
 • Dátum účinnosti: 28.04.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 105,44 €
Celková čiastka: 1 105,44 €
Návrat späť
Vystavil: Trnavský samosprávny kraj