Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
0,00 € Ján H. Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Ján H. Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva č. 04/DS/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 04/DS/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Občianske združenie Zelený Meder Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva č. 10/DS/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 10/DS/2022/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovesnku, Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Šamorín Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
0,00 € La S.A. Alva Trnavský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Stredná priemyselná škola technická (IČO 36 082 058) / Zdravá župa, s. r. o. (IČO 53 708 997) Trnavský samosprávny kraj
30. Marec 2023
Dohoda o splátkach
Dohoda o splátkach
32 003,14 € Iniciatíva Arta, o. z. Trnavský samosprávny kraj
30. Marec 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
800 000,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. Marec 2023
Zmluva č. 13-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 13-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € VELDAN, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. Marec 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-004-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-004-OÚ
5 368,44 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
29. Marec 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-005-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-005-OÚ
880,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
28. Marec 2023
Zmluva č. 12-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 12-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € “KRIAK“ Trnavský samosprávny kraj
28. Marec 2023
Zmluva č. 11-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 11-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
500,00 € Matica slovenská Trnavský samosprávny kraj
28. Marec 2023
Z M L U V A O DAŇOVOM, EKONOMICKOM A FINANČNOM PORADENSTVE
Z M L U V A O DAŇOVOM, EKONOMICKOM A FINANČNOM PORADENSTVE
21 000,00 € Ing. Lucia Sandtner, PhD. Trnavský samosprávny kraj
27. Marec 2023
MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby
MANDÁTNA ZMLUVA na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby
17 250,00 € Juno s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Marec 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 02/2023/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 02/2023/Hrabiny-ŠZ/C
180,99 € DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 02/2023/Hrabiny-ŠZ/C Trnavský samosprávny kraj