Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
0,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. August 2023
Zmluva č. 43-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 43-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Tibi digital Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Zmluva č. 42-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 42-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
0,00 € Trnavská cestná spoločnosť s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č. 24/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 24/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Erik L. Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0449 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0449 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0509 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0509 o poskytnutí grantu
20 000,00 € Opravme hrady Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/2023
3 000,00 € Obec Trstín Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
817,69 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10/CKF/2023
3 000,00 € Obec Vojka nad Dunajom Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/SE/0516 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/SE/0516 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Mesto Šaštín - Stráže Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 23/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 23/CKF/2023
2 903,00 € Obec Voderady Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/CKF/2023
3 000,00 € Obec Ňárad Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 28/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 28/CKF/2023
3 000,00 € Obec Cífer Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/CKF/2023
3 000,00 € Obec Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/CKF/2023
1 850,00 € Obec Nový Život Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 09/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 09/CKF/2023
3 000,00 € Obec Štefanov Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 22/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 22/CKF/2023
3 000,00 € Obec Vozokany Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
50,00 € Súkromná základná škola BESST Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva č. 60-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 60-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
10 000,00 € Tlačiareň P+M, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj