Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
0,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Materiálotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave Trnavský samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMG1-223-47 zo dňa 17.3.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AMG1-223-47 zo dňa 17.3.2021
272 464,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
26. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID5-223-47 zo dňa 17.3.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID5-223-47 zo dňa 17.3.2021
339 878,78 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
26. Február 2024
Dohoda o Voice VPN
Dohoda o Voice VPN
82 800,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Február 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
379,00 € Západoslovenská distribučná, a.s./SLEZÁK & CO s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o prevádzkových službách informačného systému na správu registratúry, elektronických služieb Trnavského samosprávneho kraja a o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
Zmluva o prevádzkových službách informačného systému na správu registratúry, elektronických služieb Trnavského samosprávneho kraja a o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
10 528,00 € Asseco Central Europe, a. s. Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva č. 05-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 05-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Automotoklub - VCC PIEŠŤANY Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
0,00 € EuroSMS s.r.o./Asseco Central Europe, a. s. Trnavský samosprávny kraj
22. Február 2024
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
0,00 € Obec Dojč Trnavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 16/2021/KAMILKA-ŠZ/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 16/2021/KAMILKA-ŠZ/C
641,18 € „KAMILKA“ zariadenie sociálnych služieb Maňa Trnavský samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení č.MU-2024/000293-001
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečení dopravy ukrajinských detí z Humanitného centra v Gabčíkove do školských zariadení č.MU-2024/000293-001
20 736,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
24,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
16. Február 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Lucia K./ Tomáš N. Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA
KÚPNA ZMLUVA
1,00 € Terra Trnavia s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 12/2024/SPOD a SK
12 400,00 € Laura, združenie mladých – stredisko Trnava Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 02/2024/Tornaľa-DSS/C
Zmluva č. 02/2024/Tornaľa-DSS/C
1 191,13 € Zariadenie sociálnych služieb Breza – Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 06-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 06-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € Združenie zdravotne postihnutých Bučany Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva č. 07-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 07-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
700,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
15. Február 2024
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
0,00 € Gymnázium Jána Hollého Trnavský samosprávny kraj