Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
0,00 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 24-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 24-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 19-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 19-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € OZ DAM Šport Matúškovo Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0395 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0395 o poskytnutí účelovej dotácie
2 400,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/TT/0371 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/TT/0371 o poskytnutí účelovej dotácie
4 000,00 € Liga zdravia Slovensko, občianske združenie Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0370 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0370 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Kultúrno-spoločenské centrum Bučany Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-007-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-007-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 27-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 27-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € EqualGroup, s.r.o Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Sobotište Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 38 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 38 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € "Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina" Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0291 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0291 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Happy move Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0279 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0279 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0227 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0227 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € JIMMYMARKET s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0404 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0404 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0123 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0123 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Trnavská univerzita v Trnave Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
DODATOK č. 10/2024 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP
DODATOK č. 10/2024 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP
1 404,75 € Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Zdravá župa s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0375 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0375 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € TEMPLARS SLOVAKIA Trnavský samosprávny kraj