Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluva o dielo č. 017/1/2022/186 "Nová digitálna ústredňa a upgrade siete"

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 1/017/251/2022
 • Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  V.Spanyola 43, 012 07 Žilina,
 • IČO: 17335825
 • Dodávateľ: DevelopNet, s. r. o.
  Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava
 • IČO: 45565767
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 017/1/2022/186 "Nová digitálna ústredňa a upgrade siete"
 • ID zmluvy: 6947525
 • Verejné obstarávanie: Portál UVO
 • Poznámka: Hodnota predmetu zmluvy je uvedená vrátane DPH. <br /> <br /> Dodávka inštalácia Digitálnej telefónnej ústredne a upgrade siete, resp. lehota na spustenie diela do bežnej prevádzky je najneskôr do 12 kalendárnych mesiacov od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy zmluva nadobudla účinnosť. Lehota na odstránenie pripomienok je 3 kalendárne mesiace odo dňa spustenia do bežnej prevádzky. <br /> <br /> Servisná podpora: <br /> Dodávateľ je povinný poskytovať servisnú podporu k dielu v trvaní: 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád, vrátane upgradu na najnovšiu verziu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, vrátane náhradných dielov po dobu trvania zmluvného vzťahu, pravidelné ročné profylaktické prehliadky vrátane upgradu zariadení v rámci predplatených licenčných podmienok.<br /> <br /> Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi komplexnú servisnú podporu na dodané dielo v trvaní 60 mesiacov odo dňa podpisu Protokolu o konečnej prebierke diela (ďalej len „servisná podpora“). Požadovaná garancia podpory HW a SW od výrobcu telefónnej ústredne je 10 rokov.
 • Stav: Hodnota predmetu zmluvy je uvedená vrátane DPH. <br /> <br /> Dodávka inštalácia Digitálnej telefónnej ústredne a upgrade siete, resp. lehota na spustenie diela do bežnej prevádzky je najneskôr do 12 kalendárnych mesiacov od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy zmluva nadobudla účinnosť. Lehota na odstránenie pripomienok je 3 kalendárne mesiace odo dňa spustenia do bežnej prevádzky. <br /> <br /> Servisná podpora: <br /> Dodávateľ je povinný poskytovať servisnú podporu k dielu v trvaní: 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád, vrátane upgradu na najnovšiu verziu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, vrátane náhradných dielov po dobu trvania zmluvného vzťahu, pravidelné ročné profylaktické prehliadky vrátane upgradu zariadení v rámci predplatených licenčných podmienok.<br /> <br /> Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi komplexnú servisnú podporu na dodané dielo v trvaní 60 mesiacov odo dňa podpisu Protokolu o konečnej prebierke diela (ďalej len „servisná podpora“). Požadovaná garancia podpory HW a SW od výrobcu telefónnej ústredne je 10 rokov.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
 • Dátum uzavretia: 03.10.2022
 • Dátum účinnosti: 19.10.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 164 190,00 €
Celková čiastka: 1 164 190,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.Október2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 017/1/2022/186 účinnej od 19.10.2022
Dodatok č. 1
0,00 € DevelopNet, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
13.Október2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 017/1/2022/186 účinnej od 19.10.2022
Dodatok č. 2
0,00 € DevelopNet, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Návrat späť
Vystavil: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina