Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2023

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: UVTOSaUVV-00476/13-LO-2023
 • Rezort: Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov - plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec
  Gucmanova 670/19, priečinok 7, 920 41 Leopoldov
 • IČO: 00738271
 • Dodávateľ: Základná organizácia odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov
 • Názov zmluvy: Podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2023
 • ID zmluvy: 7381892
 • Poznámka: Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto <br /> kolektívnej zmluvy sa začína dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri <br /> zmlúv. Účinnosť článkov, ktoré sú viazané na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a na <br /> rozpočet, končí dňom 31. decembra 2023. Účinnosť ostatných článkov nevymenovaných <br /> v predchádzajúcej vete skončí podpísaním novej kolektívnej zmluvy.

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov