Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
MS/7/2024-66
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
21. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov 4
č. UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-114
3 788,40 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenského tovaru 4
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-116
13 972,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov 6
č. UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-118
91 379,95 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. Február 2024
DOHODA O UKONČENÍ Rámcovej dohody o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov 5 č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-91
UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-119
0,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
1. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach suchého granulovaného krmiva pre psov
č. ÚVTOSaÚVV-00417/36-LO-2024
13 890,00 € PHARMACOPOLA,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
11150357
0,00 € Marius Pedersen Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazeného mäsa, vnútorností a čerstvého mäsa 4
č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-112
163 900,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 6
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-111
15 755,50 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín 4
ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-110
25 350,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach korenín 4
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-109
19 900,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach spracovaného ovocia a zeleniny 3
č.ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-108
36 293,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Január 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. UVTOSaUVV-00327/14-LO-2024
UVTOSaUVV-00327/14-LO-2024
25,00 € Urologická ambulancia - DF - REN, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 7
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-107
50 799,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach strukovín 3
č. ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-106
19 400,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
č.UVTOSaUVV-03761/32-LO-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. November 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
č. UVTOSaUVV-03762/32-LO-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-10
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-9
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
11. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-05638/32-LO-2023-8
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované