Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

ZMLUVA O DIELO NA VÝVOJ A DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 21/2023
 • Rezort: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Objednávateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3
 • IČO: 36069841
 • Dodávateľ: Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.
  Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
 • IČO: 50438336
 • Názov zmluvy: ZMLUVA O DIELO NA VÝVOJ A DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA
 • ID zmluvy: 7800155
 • Verejné obstarávanie: Portál UVO
 • Poznámka: Zmluvne dohodnutá čiastka: 417 960,00,- € s DPH<br /> Opcia: 1 838 700,00,- € s DPH<br /> Podľa bodu 25.1. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že dôjde k: – ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán, resp. Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex post finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex post finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. Za deň splnenia odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy Objednávateľ prostredníctvom systému EVO oznámi Zhotoviteľovi, že došlo k ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán resp. Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex post finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex post finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, - zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Táto Zmluva o dielo môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto Zmluvy o dielo v súlade s uvedeným ustanovením zákona.
 • Stav: Zmluvne dohodnutá čiastka: 417 960,00,- € s DPH<br /> Opcia: 1 838 700,00,- € s DPH<br /> Podľa bodu 25.1. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že dôjde k: – ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán, resp. Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex post finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex post finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. Za deň splnenia odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy Objednávateľ prostredníctvom systému EVO oznámi Zhotoviteľovi, že došlo k ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán resp. Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex post finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex post finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, - zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Táto Zmluva o dielo môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto Zmluvy o dielo v súlade s uvedeným ustanovením zákona.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
 • Dátum uzavretia: 25.04.2023
 • Dátum účinnosti: 18.08.2023
 • Dátum platnosti do: 17.08.2024

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 2 256 660,00 €
Celková čiastka: 2 256 660,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
29.Jún2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vývoj a dodávku softvérového diela č. 21/2023
1
0,00 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16.November2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na vývoj a dodávku softvérového diela č. 21/2023
2
0,00 € Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Návrat späť
Vystavil: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví