Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
10/2019
18 756,80 € 3J s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
15/2022
11 832,48 € 3J s. r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Marec 2017
Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
06/2017
Doplnená
5 040,00 € 3J s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Február 2012
Rámcová zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
01/2012
Doplnená
9 999,00 € 3P plus s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Apríl 2012
Rámcova zmluva o poskytovaní služieb pri uzatváraní zmluvných vzťahov
06/2012
9 999,00 € AK JUDr. Peter Gruber Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb a odbornej činnosti
25/2012
9 999,00 € AK JUDr. Peter Gruber Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Február 2022
Zmluva o nájme č. 1936032022
1/2022
Doplnená
13 080,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Február 2015
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
z21/2009_d03
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2018
Dodatok č. 4 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
8080083645_d4
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2018
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO č.: 7710001871
7710001871_d3
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
17. December 2020
Dodatok č. 4 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
8080083645_d5
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
23/2018
0,00 € Alojz Šalka Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Marec 2018
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
1548/2007-d4
3 281,92 € Arcona Capital RE Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Február 2019
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
74/2007_d5
3 363,91 € Arcona Capital RE Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Február 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
74/2007_d6
4 145,60 € Arcona Capital RE Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. September 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
30/2022
1 167,36 € AUREA - jazyková škola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Január 2023
Zmluva o výučbe anglického jazyka
02/2023
2 918,40 € AUREA - jazyková škola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Júl 2021
Dohoda o pridelení a používaní SMV na služobné účely
17/2021
0,00 € Bc. Ingrid Šramelová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
18/2021
Doplnená
4 200,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. November 2021
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 01/2021
29/2021
5 000,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví