Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 13072023/1VO2
 • Rezort: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
  Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
 • IČO: 17336112
 • Dodávateľ: Energotel, a.s.
  Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 • IČO: 35785217
 • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • ID zmluvy: 8100582
 • Verejné obstarávanie: Portál UVO
 • Poznámka: 2.1 Začiatok poskytovania služby: do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa na začatie poskytovania služby<br /> 2.2 Pre časť 2: Doba poskytovania služby: Poskytovateľ je povinný dodať službu v rozsahu človekodní špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy, najneskôr však do 31.10.2023 za predpokladu doručenia výzvy od Objednávateľa na začatie poskytovania služby podľa ods. 2.1 tohto článku zmluvy najneskôr do času tak, aby bol dodržaný rozsah človekodní, v opačnom prípade sa lehota dokončenia 31.10.2023 primerane predlžuje o dobu omeškania Objednávateľa so zaslaním výzvy po lehote kedy nemohol byť zo strany Poskytovateľa dodržaný rozsah človekodní. Lehotu dokončenia 31.10.2023 je možné predĺžiť z dôvodov na strane Objednávateľa. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa za omeškanie sú okolnosti kedy Objednávateľ nemohol zaslať výzvu Poskytovateľovi v lehote / do času na dodržanie rozsahu človekodní poskytovateľom z dôvodu, že nebude ukončená kontrola verejného obstarávania poskytovateľom pomoci v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) č. 3517/2022, v takom prípade taktiež platí, že sa primerane posúva lehota dokončenia. Pre tento prípad okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Objednávateľa sa uzatvorenie dodatku k tejto zmluve nevyžaduje. <br /> Pre časť 3: Doba poskytovania služby: Poskytovateľ je povinný dodať službu v rozsahu človekodní špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy, najneskôr však do 30 dní od doručenia výzvy objednávateľa na poskytnutie služby.<br />

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
 • Dátum uzavretia: 14.07.2023
 • Dátum účinnosti: 15.07.2023
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 34 320,00 €
Celková čiastka: 34 320,00 €
Návrat späť
Vystavil: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky