Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
1/5100049189/2024-2025
0,00 € ZSE Energia,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
DOHODA O KLINICKOM SKÚŠANÍ
4.0/20.11.2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Opera Contract Research Organization SRL
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 09082023/1
09082023/1
16 874,88 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
Rámcová zmluva VO09082023/4
VO09082023/4
5 364,48 € Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
28062023
16 301,23 € PhDr. Gabriela Spi56kov6 - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
DOHODA o ukončení Rámcovej dohody
Z20236034_Z
0,00 € LUMAX, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 04092023
04092023
9 511,50 € NITRAZDROJ, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. September 2023
Zmluvy o výpožičke č. 19092023/1
19092023/1
0,00 € ULTRAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 9/2023
19092023
403 706,30 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky NITRAZDROJ, a.s.
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 31072023/1
31072023/1
46 738,02 € Messer Tatragas spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2023
Darovacia zmluva
12092023/2
0,00 € Gabriel Bagó Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. September 2023
Darovacia zmluva
12092023/1
0,00 € Štefan Kamoncza Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 30082023
30082023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Patrik Kuruc
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 31082023
31082023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Anna Tarková
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
12092023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lucia Bendová
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 31082023/1
31082023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Natália Kurcsák
12. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 05092023/1
05092023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Lucia Kováč
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 6/2023
11092023/1
732 960,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
10072023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Alexander Ludas
8. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
13072023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ivan Bobrík