Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
107/2021
0,00 € Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
8. December 2020
Darovacia zmluva
312/2020
0,00 € Schwabe Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.54/1/11
2 816,62 € VERUM ,spol.s.r.o. Košice Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. Marec 2017
Zmluva o dielo č. 2/2017
34/2017
19 680,00 € "MEDIPROJEKT" spol s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Február 2018
Zmluva o dielo č. 02/2018
131/2018
8 880,00 € "MEDIPROJEKT", spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. August 2021
Servisná zmluva
215/2021
6 000,00 € 123servis s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.16/32/11
26 275,65 € 7R PANMED,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. November 2019
Rámcová kúpna zmluva
251/2019
Doplnená
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. November 2020
Rámcová kúpna zmluva
264/2020
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. September 2011
Zmluva o dielo
211245
1 989,49 € ABC KLIMA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. September 2011
Zmluva o dielo
211 245
1 989,49 € ABC KLIMA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.17/20/11
13 732,72 € ADRIAN MED,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. December 2019
Dohoda o odovzdaní a ochrane dát
267/2019
0,00 € Advance Hospital Analytics, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Júl 2017
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
119/2017
0,00 € Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Január 2019
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
24/2019
0,00 € Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. August 2016
Zmluva o dielo
111/2016
9 896,40 € AGR MEDITECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Marec 2017
Zmluva o dielo
59/2017
8 247,00 € AGR MEDITECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Január 2020
Zmluva o predvedení zariadenia
30/2020
0,00 € Alcon Pharmaceuticals CZ. s.r.o.-organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Máj 2012
Zmluva o výpožičke
5/2012
0,00 € ALCON Pharmaceuticals Ltd. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
1. Október 2020
Zmluva o dielo projekt nastavenia kybernetickej bezpečnosti FNsP NZ
232/2020
14 300,00 € Alison Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky