Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Slopná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DLV8
309070DLV8
28 310,40 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Slopná
6. Jún 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
442
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Slopná
6. Jún 2024
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
443
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Slopná
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
377
0,00 € Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Slopná
27. Marec 2024
Darovacia zmluva
364
0,00 € fyzické osoby Obec Slopná
25. Marec 2024
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
360
0,00 € STROJMAST s.r.o. Obec Slopná
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
357
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Slopná
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služieb
323
0,00 € ConditAir s.r.o. Obec Slopná
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služieb
324
0,00 € ConditAir s.r.o. Základná škola Slopná, zriaďovateľ: Obec Slopná
12. Február 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
314
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Slopná
30. November 2023
Zmluva o nájme pozemku
384
0,00 € fyzické osoby Obec Slopná
13. November 2023
Nájomné zmluvy hrobové miesta r. 2023
1-32/2023
0,00 € fyzické osoby Obec Slopná
13. November 2023
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
352
0,00 € 3W Slovakia Obec Slopná
16. Október 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
339
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Slopná
25. August 2023
Servisná zmluva č. SZ_2023/073
300
0,00 € HERZ, spol. s.r.o. Obec Slopná
2. August 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne č.23/11/060/101
201/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Slopná
2. August 2023
Dohoda o vysporiadaní nákladov
287/2023
0,00 € Mesto Púchov Obec Slopná
24. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 22 032 05
190
0,00 € Megawaste Slovakia s.r.o. Obec Slopná
19. Jún 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
244
0,00 € Viera Šulyová Obec Slopná
12. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
236
0,00 € Mgr. Tomáš Dragula Obec Slopná