Centrálny register zmlúv

Obec Slopná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác
227
0,00 € Juve, s.r.o. Obec Slopná
5. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
222
0,00 € NASES Obec Slopná
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423130
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Slopná
26. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní auditu
162/2023/AS27-10
0,00 € Ing. Ľudovít Vician Obec Slopná
25. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
159/2023/AS27-10
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Slopná
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác
-
0,00 € Rastislav Šadlák Obec Slopná
30. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečenie výkonu funkcie zodpovednej osoby
-
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Slopná
30. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
01/2023
26 660,69 € IMAO electric, s.r.o. Obec Slopná
23. Marec 2023
Príloha č.1 k Zmluve č. ZBA12032015161
ZBA12032015161
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Slopná
22. Marec 2023
Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky
-
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Slopná
13. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0240
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Slopná
9. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne ...
23/11/060/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Obec Slopná
23. Február 2023
Zmluva o dielo
-
390,00 € Edusteps Obec Slopná
20. Február 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačného projektu
70
4 000,00 € VPK-Projekcia Obec Slopná
31. Január 2023
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravy č.1/2011
1/2011
0,00 € Základná škola Obec Slopná
26. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva
00692361TN126
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Slopná
20. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve poskytnutí služieb č. 22 032 05
2203205
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. Obec Slopná
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác
444
0,00 € Rastislav Šadlák Obec Slopná
13. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie PD - SZO budovanie vodozádržných opatrení, obesc Slopná - 2.etapa
1
0,00 € VKP PROJEKCIA Obec Slopná
13. December 2022
Zmluva o manažmente projektu č.22120601/MH
22120601/MH
0,00 € MP Profit PB, s.r.o. Obec Slopná