Centrálny register zmlúv

Obec Slopná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby neverejného poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
251/001/2022 FH3-10
Doplnená
0,00 € POKOJ v DUŠi n.o. Obec Slopná
27. Október 2022
Zmluva č. POD 68/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
68/2022
1 619,42 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
010807
0,00 € OZ Tramtária Obec Slopná
19. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
334
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slopná
30. August 2022
Zmluva o dielo
-
0,00 € INREST, s.r.o. Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
-
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
-
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie na rok 2022 z rozpočtu Obce Slopná
1/2002
1 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slopná Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva č.4/2022 o nájme hrobového miesta č. STC 70
4/2022
10,00 € Ing. Juraj Hrenák Obec Slopná
10. August 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/16
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
2022/0883
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Slopná
30. Jún 2022
Dohoda o vysporiadaní nákladov
-
0,00 € Mesto Púchov Obec Slopná
29. Jún 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441-9016262
385,96 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Slopná
13. Jún 2022
Zmluva o dielo č.1/2022
1/2022
2 990,00 € Ing. Filip Vilga Obec Slopná
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
22 004 04
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Obec Slopná
16. Máj 2022
Zmluva č.2/2022 o nájme hrobového miesta č.STC56
02-2022
0,00 € Jozefa Križanová Obec Slopná
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1422 108
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Slopná
21. Apríl 2022
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
110
600,00 € Ing. Ľudovít Vician Obec Slopná
19. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
107
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Slopná