Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o dielo
-CRZ-
0,00 € Lesy Mesta Brezno s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/10/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/08/2023
0,00 € Sarvaš Igor ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/09/2023
0,00 € Stolnotenisový oddiel Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/07/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/2034
0,00 € ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/2035
0,00 € ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
23. August 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
113/2024
0,00 € BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
8. August 2023
Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry
1/2023
0,00 € Mgr. Jana Martančíková ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
16. Jún 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu
-CRZ-
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
-CRZ-
0,00 € SPP a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
-CRZ-
0,00 € SPP a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
42/2023
100,00 € Nadácia ŽP ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
12. Máj 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/06/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
5. Máj 2023
Darovacia zmluva
37/2023
100,00 € Nadácia ŽP ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
27. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode
-CRZ-
0,00 € OZ RelaKsO ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/03/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/04/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/05/2023
0,00 € Stavebné bytové družstvo ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
9. Február 2023
Dodatok k Zmluve č.13/2011 o službách a ochrany pred požiarmi a BOZP
-CRZ-
0,00 € JPJ-POBOZ s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno