Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Máj 2022
zmluva o poskytnutí grantu
091/22_MA
2 500,00 € Nadácia Volkswagen ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
9. Máj 2022
Darovacia zmluva
27/2022
100,00 € Nadácia Železiarne Podbrezová ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
5. Máj 2023
Darovacia zmluva
37/2023
100,00 € Nadácia ŽP ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
17. Máj 2023
Darovacia zmluva
42/2023
100,00 € Nadácia ŽP ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
28. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
-CRZ-
0,00 € KIPA,s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
28. Apríl 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/02/2022
0,00 € Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
01/2022
0,00 € ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Máj 2022
Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko"
-CRZ-
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Ďumbier ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
11. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 02/02/2015
-CRZ-
0,00 € Štefan Kán ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
20. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121415
-CRZ-
0,00 € Energie2,a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
13. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
-CRZ-
0,00 € Kaufland SR v.o.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
-CRZ-
0,00 € Slovanet, a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
12. September 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 02/02/2015
-CRZ-
0,00 € Štefan Kán ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
20. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
-CRZ-
0,00 € ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Október 2022
Dohoda o odbere tepelnej energie - priloha 5 k Zmluve 43_16_2019
-CRZ-
0,00 € Veolia Energia Brezno,a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
24. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z dňa 9.5.2013
-CRZ-
0,00 € Dašuria Račáková ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
26. Október 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/03/2022
0,00 € Stolnotenisový oddiel Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
30. Október 2022
Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
-CRZ-
0,00 € Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
8. November 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/04/2022
0,00 € Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
24. November 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
-CRZ-
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno