Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1121415
-CRZ-
0,00 € Energie2,a.s. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
11. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 02/02/2015
-CRZ-
0,00 € Štefan Kán ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
9. Máj 2022
Darovacia zmluva
27/2022
100,00 € Nadácia Železiarne Podbrezová ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
01/2022
0,00 € ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Máj 2022
zmluva o poskytnutí grantu
091/22_MA
2 500,00 € Nadácia Volkswagen ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
1. Máj 2022
Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu "Školské mlieko"
-CRZ-
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Ďumbier ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
28. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
-CRZ-
0,00 € KIPA,s.r.o. ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
28. Apríl 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
02/02/2022
0,00 € Športovo-strelecký klub pri MŠK Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno