Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112989
0,00 € Energie2, a.s. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
26. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
101224
306,00 € Slovenská federácia karate a bojových umení Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
6. Február 2024
Kúpna zmluva
02/2024
22 554,93 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. Február 2024
Kolektívna zmluva 2024
01/2024
0,00 € Základná škola Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
20. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409318735
167,64 € Generali Poisťovňa Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
101123/2023
25,50 € Patrik Kasal Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
101023/2023
21,00 € Futbalový klub - Lamač Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100923
291,00 € Slovenská federácia karate a bojových umení Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100723
20,00 € Benitim, o.z. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluve o prenájme nebytových priestorov
100523
25,50 € Andrej Andil Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100823
17,00 € Detská organizácia Fénix Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200123
17,00 € Bratislavská šachová akadémia Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200323
17,00 € OZ Krúžky v škole Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200223
17,00 € International House Bratislava Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
22. September 2023
Zmluva o spolupráci
300123
0,00 € Boni Fructi, spol. s.r.o. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
1006023
21,00 € OZ Dúha Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100223
25,50 € Matúš Kniez Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
100323
25,50 € Pavol Kubas, Ing. Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
14. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
100423
20,00 € Roland Kitt Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
12. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
100123
21,00 € Atletika JOJO Lamač Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava