Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47KSTA000413 Dodatok č. 29
0,00 € ORTHON, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO002312 Dodatok č. 15
0,00 € AESCULAP DENT, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47SSAS000915 Dodatok č. 22
0,00 € ŠVAJDLEROVA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47SSAS026711 Dodatok č. 29
0,00 € ORL - BARMED S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47SSAS001111 Dodatok č. 25
0,00 € MUDR. ANNA DUNČÁKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47SSAS004012 Dodatok č. 23
0,00 € INTERNÁ AMBULANCIA SVIT, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO001114 Dodatok č. 9
0,00 € ONIDENT, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47SSAS000815 Dodatok č. 17
0,00 € LOGOKO, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO008406 Dodatok č. 30
0,00 € KRASIL, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5634/2019-423
20 000,00 € Obec Malužiná Ministerstvo kultúry SR
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO000215 Dodatok č. 9
0,00 € U - DENT S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDO002611 Dodatok č. 24
0,00 € MUDR. ZERVANOVÁ ZUZANA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO000415 Dodatok č. 9
0,00 € DENA DENT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO000618 Dodatok č. 4
0,00 € RIDETA DENTAL CLINIC S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDD007612 Dodatok č. 21
0,00 € RAPHAEL MED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KSTO000115 Dodatok č. 9
0,00 € DH-ORTODONT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO000518 Dodatok č. 4
0,00 € ALICA PLUS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO001409 Dodatok č. 20
0,00 € DENTVITAL S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61KVYF000314 Dodatok č. 27
0,00 € VALMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3450 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/36/54E/3450
0,00 € SPIŠ TOUR s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »