Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
01-2018
0,00 € Ján CIRAN SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
14/2018
0,00 € Mgr. Barbora Kontárová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
12-2018
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
16-2018
0,00 € Zoologická záhrada Košice Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
31-2018
0,00 € Ing. Ladislav VARGA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22.
Jún
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000668-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000668-003
28 629,07 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nižná Myšľa
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- Mobilný Internet
Z- 22/2018
0,00 € Slovak Telekom , a.s. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-460-04256
18-460-04256
3 000,00 € Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN Fond na podporu umenia
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-413-04150
18-413-04150
3 500,00 € Združenie pre rozvoj športu a kultúry Fond na podporu umenia
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-352-02234
18-352-02234
7 000,00 € FIDAT s.r.o. Fond na podporu umenia
22.
Jún
2018
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
65/2018
0,00 € Bočkayová Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
22.
Jún
2018
Dohoda o skončení zmluvy
209/2018
0,00 € s52, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2018-001776
50 908,40 € Obec Moravské Lieskové Sekcia európskych programov
22.
Jún
2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
190 2018
0,00 € Mesto Lučenec NŠC
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva MPV FO ()
364/6453/2018
1,02 € Miklešová Viera rod. Klimeková Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2018
Kúpna zmluva MPV FO ()
932/6453/2018
5,42 € Marková Jana rod. Hellebrandtová Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K971-221-10
IROP-Z-302021K971-221-10
325 000,00 € Obec Jesenské Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci
139/2018
1 250,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Národné osvetové centrum
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva a Zmluva o podaní umeleckého výkonu
2018182/2018
245,00 € Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Národné osvetové centrum
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva a Zmluva o podaní umeleckého výkonu
2018181/2018
102,00 € Igor Kovačovič Národné osvetové centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »