Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Január
2019
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb technickej podpory SW Lancelot ETS
377/18/Mi
0,00 € Unicorn Systems SK s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
22.
Január
2019
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
12/19
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín AstraZeneca AB, organizačná zložka
22.
Január
2019
Zmluva č. 723/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8332/2018/LSR
0,00 € Mgr. Agneša Boháčiková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 733/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8486/2018/LSR
0,00 € Jarmila Reháková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60003/19
0,00 € Železnice Slovenskej republiky RAIL Group a.s.
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70621/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ipeľský Sokolec
22.
Január
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2071455
360,00 € Papucsek Gregor Martin Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Príkazná zmluva
19/1/8013/2
110,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K606
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K606
279 326,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Zmluva č. 575/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8560/2018/LSR
0,00 € Vilma Tomášová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 379/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8049/2018/LSR
0,00 € Mgr. Jarmila Masárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 716/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8321/2018/LSR
0,00 € Jozef Pavelka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 604/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7900/2018/LSR
0,00 € Ján Kubík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
149/2018/UVLF-IKT
927,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
8-05/2500/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. B & S Logistic k. s.
22.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
148/2018/UVLF-IKT
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Zmluva č. 722/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8357/2018/LSR
0,00 € Anna Petrovičová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 445/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8536/2018/LSR
0,00 € Vladimír Štora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 371/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8489/2018/LSR
0,00 € Milan Šebesta LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70628/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »