Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
August
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024086
99,60 € DCin s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024084
59,76 € MK art, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024101
164,34 € EXPANZIA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024087
59,76 € DS production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/5161/2020
0,00 € ARTam s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
August
2020
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-194/2020/Východná/0068/GEOD
0,00 € Anna Spoel Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
6.
August
2020
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1102/2020 info
1 902,18 € Slovenská pošta, a. s. Juraj Mudroň
6.
August
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena k nehnuteľnosti
202008310002
0,00 € Mesto Martin Martinská teplárenská, a.s.
6.
August
2020
Zmluva o dodávke a odbere tepla
7-2017-TH
0,00 € Enerbyt s.r.o. Špeciálna základná škola - Štúrovo
6.
August
2020
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
055/2020/FUSAV
0,00 € Mária Zelenayová Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
6.
August
2020
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa
801/BB00/2020
20 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa
800/BB00/2020
17 512,00 € Organizácia cestovného ruchu Kysuce Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa
808/BB00/2020
26 452,20 € Turistický Novohrad a Podpoľanie Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa
806/BB00/2020
25 000,00 € Stredné Slovensko Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa
811/BB00/2020
72 000,00 € KOŠICE - TURIZMUS Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0079-PRB-2020
47 240,00 € Obec Veľká Ves nad Ipľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0080-PRB-2020
286 440,00 € Obec Veľká Ves nad Ipľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0069-PRB-2020
26 600,00 € Obec Balog nad Ipľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
August
2020
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/26
Zmluva o účasti na vzdelávaní č.TM/SPV/2020/26
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Horváthová Mária
6.
August
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-95-025/2020
KRHZ-BA-VO-95-025/2020
232,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Pezinok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »