Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4993/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SITTA PÍLA ŠOBOV s.r.o.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4997/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Peter Kolbík TRACHEA
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4988/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Miloš Križan
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4999/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik WTW, s.r.o.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4987/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Josum s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_86_2019
116,00 € Edina Lakatošová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
15.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k záväzku - zmluva č. 707/5463/1997
Dohoda o pristúpení k záväzku - zmluva č. 707/5463/1997
0,00 € Ivana Svičin Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 971/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Šestáková Štefánia
15.
Október
2019
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
1033/UDD/2019
600,00 € Slovenské národné divadlo V8 GROUP s.r.o.
15.
Október
2019
Z M L U VA o nájme nebytových priestorov č.: 24/2019/EÚ
24/2019/EÚ
2 667,76 € Lipmar s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVMV
15.
Október
2019
Zmluva o spoločnom pracovisku
Zmluva o spoločnom pracovisku
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 970/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Štefaňáková Lucia
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078536
80,00 € Bačik Boris Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45909
1 750,00 € Mária Majcherová, Ján Majcher, Ancuta Florentina Majcher r. Pop Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45939
1 750,00 € Motyčák Jaroslav, Janka Motyčáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45779
1 511,00 € Pásztorová Klára r.Ivaničová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078183
900,00 € Stanek Ľubica Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-021/2019/Vyšný Olčvár/SO701-00/029/Geoplán
64,81 € Helena Kažimírová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078381
285,00 € Lajda Jaroslav Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 985/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Boňková Lívia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »