Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
18.
Júl
2019
ZoPVS - dodatok
393034/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-163-04765
19-163-04765
20 000,00 € Atomic Realm s.r.o Fond na podporu umenia
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-163-05625
19-163-05625
19 500,00 € We Make Games, s.r.o. Fond na podporu umenia
18.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_118-2019_2019
0,00 € nprap. Mgr. Ján Šustr Horská záchranná služba
18.
Júl
2019
Zmluva č. 23/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
23/2019
0,00 € ZO SZV Sološnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel PZ č. 8080125998
46026-6/2019-BA
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1030/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Milan Krnáč Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
1031/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € Anna Beníková SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 11469/6353/2019
Dodatok č. 1 k zmluve 434/6353/2019
1,34 € Palenčár Milan rod. Palenčár Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva č. 810649045-2-2019-NZP
Nájomná zmluva č. 810649045-2-2019-NZP
307,07 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Marcela Hozová, Ing. Igor Hoza
18.
Júl
2019
Mandátna zmluva
153/2019
51 360,00 € LEVKI, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18.
Júl
2019
Zmluva č. 27/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
27/2019
0,00 € ZO SZV Senec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049326
300,00 € Klíma Ján Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049454
600,00 € Klíma Ján Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076454
150,00 € Pánik Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_242/2019/SINPOPVaI
0,00 € Ing. arch. Peter Kasman Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021P644
985 944,75 € Obec Kuželov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1101/19
1101/19
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050365
20,00 € Rybáriková Anna Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30803/NZaZoBVB-330/2018/Krásna/1665/OndKa
4 019,47 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »