Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Február
2018
Nájomná zmluva 686/2018/LSR
686/2018/LSR
50,00 € Marek Bleho LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
63965/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Veľké Ripňany
20.
Február
2018
Objednávka z Portálu produktov a služieb
63936/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lysica
20.
Február
2018
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-62
Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 341/2018-62
0,66 € Základná škola s materskou školou Rakúsy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016400
63,08 € Lassie s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016328
34,86 € Onakve Productions s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016327
66,40 € twofaces production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016355
21,58 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016357
39,84 € Onakve Productions s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016360
26,56 € Avedar s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2016387
49,80 € DS production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Február
2018
Dohoda o splátkach
46/2018
2 280 027,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20.
Február
2018
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2018/21970
82,85 € Janka Oláhová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
20.
Február
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-164
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-164_2018
600,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kováčik Vladimír
20.
Február
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/000013-036
SE_ZM_SE-OU6-2018-000013-036_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Fónod Gabriel
20.
Február
2018
Dodatok k DoC-dovoz
0011828405
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
20.
Február
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
1334/2018/130510589
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Tušjaková Denisa
20.
Február
2018
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Duvčeka v Trenčíne zo dňa 04.05.2017
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Duvčeka v Trenčíne zo dňa 04.05.2017
4 033,28 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
Február
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/21/051/23
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-154-01119
18-154-01119
10 000,00 € Vydavateľstvo Absynt Fond na podporu umenia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »