Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDD000412 Dodatok č. 22
0,00 € MUDR. ĽUBICA ĎURKOVÁ - PEDIATER, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA005611 Dodatok č. 33
0,00 € BALNEO-MED, S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDO004311 Dodatok č. 24
0,00 € BELEMI S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS000813 Dodatok č. 23
0,00 € ARSLOGOS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDD003511 Dodatok č. 24
0,00 € MUDR. FRANTIŠEK BRADIAK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDO009212 Dodatok č. 21
0,00 € SORRISSO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KVYF000120
0,00 € LEKÁREŇ J-PHARM S.R.O. - LEKÁREŇ NÁDEJ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS000312 Dodatok č. 24
0,00 € LOGOPS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDD005812 Dodatok č. 24
0,00 € G-MEDICS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS007411 Dodatok č. 25
0,00 € REUMA - MUDR. MÁRIA PALÁŠTHYOVÁ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS005318 Dodatok č. 4
0,00 € MUDR. BEÁTA DUPEJOVÁ,NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS004612 Dodatok č. 23
0,00 € MV - DERMA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS004212 Dodatok č. 24
0,00 € MUDR. ELENA KRŠJAKOVÁ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS007911 Dodatok č. 23
0,00 € MUDR. ZDENĚK OPRAVIL Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS002018 Dodatok č. 4
0,00 € K4-SLOVAKIA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS002518 Dodatok č. 4
0,00 € INMEDPLUS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21SSAS002718 Dodatok č. 4
0,00 € NEUROAMB S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ZML 16/2020 RE
2 319,00 € Daniel Stankovič Katolícka univerzita v Ružomberku
20.
Január
2020
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11/UNB/2020
17 450,84 € Univerzitná nemocnica Bratislava BELLAMI TRADE s.r.o.
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 117/2019/OV
468/2020/NPPC-VÚŽV
16 366,35 € Poľnohospodárske družstvo Važec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »