Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SKOM000718 Dodatok č. 2
0,00 € PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS000719 Dodatok č. 2
0,00 € OMZA TRADE S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS000918 Dodatok č. 3
0,00 € MUDR. JOZEF KRÁSNY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS001219 Dodatok č. 2
0,00 € SARIMED S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS002019 Dodatok č. 2
0,00 € DVD MED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SKOM001911 Dodatok č. 23
0,00 € MUDR. ANDREJ SMETÁNKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS001515 Dodatok č. 14
0,00 € ONK - ORT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10KSTA001211 Dodatok č. 23
0,00 € REHAMEDIK S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS002119 Dodatok č. 2
0,00 € UROMED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS000614 Dodatok č. 17
0,00 € DERMA-AMB.PB S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS003918 Dodatok č. 2
0,00 € MUDR. JANA BLAŠKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS005718 Dodatok č. 2
0,00 € MUDR. ALENA PETROVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS005318 Dodatok č. 2
0,00 € MUDR. JANA BUŠOVSKÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS003718 Dodatok č. 2
0,00 € STATIM PLUS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS002219 Dodatok č. 2
0,00 € ORTOPNOV, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS004918 Dodatok č. 2
0,00 € MEDELIN S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS002611 Dodatok č. 22
0,00 € CHIRASTA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS006618 Dodatok č. 2
0,00 € NOEMIS, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS005818 Dodatok č. 2
0,00 € MUDR. DAGMAR ŠTANGOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11PLDO007311 Dodatok č. 21
0,00 € CELLMED, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »