Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
ZML_553_2020
1,00 € Ing. Lucia Jankovičová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/09/54E/92 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/09/54E/92
0,00 € Denisa Bezáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
Január
2021
21/12/54E/182
21/12/54E/182
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Vladimír Domský
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/07/54E/54
0,00 € Vlasta Přichystalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1685/D
0,00 € Peter Kurtulík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000444
0,00 € Milan Tóth Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000441
0,00 € Maroš Zubaj Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
ZML_565_2020
1,00 € Margita Krajčírová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/86
0,00 € Róbert Kučák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/25/54E/1593 zo dňa 11.05.2020
Dohoda o ukončení dohody 20/25/54E/1593
0,00 € La Natura, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Dohoda č. 20/10/54E/2523 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2523
0,00 € Jacaranda promotion s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/73 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
21/22/54E/73
0,00 € Minata, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Január
2021
Zmluva o nájme miesta na stožiari a časti pozemku a zmluva o nájme kapacity energetického zariadenia
358058/2020
0,00 € TRANSPETROL, a. s. Ministerstvo vnútra SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1131/2020/RP-R
0,00 € HGC Group s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
ZML_560_2020
1,00 € Barbora Klvačová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
zm-vv-2020-33312-dt-21-33-54E-52
0,00 € Ján Lievaj-SLOVAKIA TRADE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/2221
0,00 € Lenka Klinovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Január
2021
Kúpna zmluva
ZML_562_2020
1,00 € Ing. Radoslav Kollár Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/10/54E/13 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
21/10/54E/13
0,00 € Kvety Tessa s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
DOHODA č.: 21/25/54E/361 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č.3A
Dohoda č.21/25/54E/361 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3A
0,00 € STEPO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »