Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Október
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
834068001-3-2020-ZoBZVB
785,40 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská distribučná, a.s.
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/196
0,00 € Obec Slanské Nové Mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Dohoda č. 20/41/54X/115 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
20/41/54X/115
0,00 € Obec Kalša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-03259
20-141-03259
12 156,00 € doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta Fond na podporu umenia
30.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-142-04526
20-142-04526
3 360,00 € Mgr.Art Michaela Mazalanova Fond na podporu umenia
30.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84359/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Horné Pršany
30.
Október
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
84354/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Tuhár
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/172
0,00 € Obec Nižný Lánec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/170
0,00 € Obec Perín-Chym Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Dohoda 20/37/012/315 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/37/012/315
0,00 € Obec Červenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
Október
2020
Kvantitatívna analýza a kvalitatívny prieskum
obj_111_2020
3 820,00 € 2muse, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4936/2020-423
5 000,00 € KunstPlay Ministerstvo kultúry SR
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/166
0,00 € Obec Komárovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/33/54E/2732
0,00 € Jozef Purdek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
30.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
20/23/54E/2975
0,00 € Ingrid Pareničková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30.
Október
2020
Dohoda 20/37/012/274 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/37/012/274
0,00 € Obec Fulianka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
Október
2020
Dohoda o ukončení zmluvy č. 21SSAS020711 a vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok
Dohoda o ukončení zmluvy č. 21SSAS020711 a vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok
0,00 € OKU-MED, s. r. o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/191
0,00 € Obec Kokšov-Bakša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/180
0,00 € Obec Blažice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/010/161
0,00 € Mestská časť Košice-Nad Jazerom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »