Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
26.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 2/2022
20,00 € Emília Habarová Hrobové miesta Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € stomatologická ambulancia, Kapadent s.r.o., MUDr. Marek Prokopovič Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/01/00077
114/2022
0,00 € MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Ján Slaný
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
15 408,00 € FUN&PLAY s.r.o. Obec Milhosť
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NZ_044/2022
25,00 € Slovenská Organizácia MMA Základná škola
25.
Jún
2022
Odborný seminár - XIII. Podunajské písmená
Zmluva č. 42/2022/ŽOSDS
100,00 € Biskupičová Janka, Ing. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25.
Jún
2022
Výmena okien
6/2022
0,00 € A3 spol. s r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín
25.
Jún
2022
výmena školského mobilného telefónu
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva - finančný dar
5/2022
57,00 € Roman Hrnčár MŠ Výčapy-Opatovce
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZHOTOVENÍ UMELECKÉHO VÝKONU - Leto na korze 2022 - Michal Horský
78/2022
250,00 € Michal Horský Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 32/2022
ZOU0752022
100,00 € Milan Stieranka Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 31/2022
ZOU0742022
300,00 € Kožiak Ján Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
144/2022
2 500,00 € "Občianske združenie VIA NOVA BK" Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
H 20/2022
30,00 € Obec Očová, SNP 330/110 Ing. arch. Ľudmila Holíková
25.
Jún
2022
Zmluva o Municipálnom úvere-Univerzal
22/020/19 -Dodatok č.1
30,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Malčice
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme pozemku
92022
20,00 € Obec Kravany Cihoň Ľubomír
25.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 4/1/2008/závod PO
2022/79
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Lipany
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej turistickej karty SR a Spiš
ZOS_003/2022
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Mesto Spišská Nová Ves
25.
Jún
2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
43 / 2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Zemplínska Teplica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6611
367/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Bieliková
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »