Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7055/2021-950
20 763,00 € Habanera s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7057/2021-950
9 828,00 € Sonic Cat Studio s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-6902/2021-950
75 000,00 € No Label Sound s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7000/2021-950
11 664,00 € MACO sound & light system, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7008/2021-950
36 103,00 € Destiny´S s. r. o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7017/2021-950
35 118,00 € TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7017/2021-950
35 118,00 € TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7020/2021-950
44 529,00 € NEO ART spol. s r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0043 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 434
Príloha č. 1/2022-0043 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 434
6 370,00 € Martinská teplárenská, a.s. PaeDr. Ján Kaňuk SailingParadise
17.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0359 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 284
Príloha č. 1/2022-0359 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 284
1 060,00 € Martinská teplárenská, a.s. CNC Martin, s.r.o.
17.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0706 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.450 499
Príloha č. 1/2022-0706 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 499
6 000,00 € Martinská teplárenská, a.s. MSM Banská Bystrica, a.s.
17.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0371 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 259
Príloha č. 1/2022-0371 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 259
2 710,00 € Martinská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov "Kollárova s.č. 4314"
17.
Október
2021
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450 145
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450 145
131 700,00 € Martinská teplárenská, a.s. Slovenská národná knižnica
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7103/2021-950
28 939,00 € ARS SPEKTRUM, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7075/2021-950
15 921,00 € RICHIE.. s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7099/2021-950
75 000,00 € Dobrý festival s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-6996/2021-950
11 133,00 € KATstudio, s. r. o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-6858/2021-950
13 274,00 € Back2Back s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-1154 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 315
Príloha č. 1/2022-1154 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 315
2 690,00 € Martinská teplárenská, a.s. BJORN SLOVAKIA s.r.o.
17.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-1694 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 470
Príloha č. 1/2022-1694 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 470
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. SMB Manufacturing Services s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »