Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
32/2024_V/6/2024
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Monosa Cerovo Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
40/2024_V/14/2024
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
36/2024_V/10/2024
0,00 € POĽOVNÍCKA ORGANIZÁCIA PLEŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
45/2024_V/19/2024
0,00 € Poľovnícky spolok Urbaristov Kaľová Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
31/2024_V/5/2024
0,00 € PZ Biskupice Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
33/2024_V/7/2024
0,00 € Poľovnícky spolok Komposesorát Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
34/2024_V/8/2024
0,00 € Poľovnícky spolok Ceriny Poltár Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
41/2024_V/15/2024
0,00 € Poľovnícky spolok Pohanský hrad - ŠURICE Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
44/2024_V/18/2024
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Veľká Hora - Petrovec Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
46/2024_V/20/2024
0,00 € Poľovnícke združenie ŠIATOROŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o dielo
OCUSI/Z25-ZD/2024
69 277,70 € REMONT SK, s.r.o. Obec Siladice
14. Apríl 2024
Dohoda
24/40/054/19
18,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Obec Petrovce
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
27/2024_V/1/2024
0,00 € AB Laz s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
29/2024_V/3/2024
0,00 € Poľovnícky spolok LUPOČ Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
39/2024_V/13/2024
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
42/2024_V/16/2024
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Srnčí Háj Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
37/2024_V/11/2024
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
38/2024_V/12/2024
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
14. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru a služieb Z076/2024
Z076/2024
0,00 € Pavol Prítel Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.
14. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
28/2024_V/2/2024
0,00 € PS Ábelová-Madačka Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec