Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1128/2022/276522443
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Novosádová Veronika
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1132/2022/276526515
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Janík Lukáš
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1123/2022/276511936
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kiacová Sabína
7. Október 2022
Nájomná zmluva číslo 03/2022
INT_004/2022
1 000,00 € AXIOMA Želiezovce ZŠ Mierová
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 39/2022/Cint.
NZ_132/2022
45,00 € Mileová Hermina Obec Vlčany
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72639
1 500,00 € Juraj Kozák, Zuzana Kozáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73016
3 315,00 € Janka Pôbišová r. Turňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup potravín
7/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 807/20022
POZ 602/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7. Október 2022
Rámcová dohoda
R-8947/2022
11 774,40 € BELSPOL, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84811
1 530,00 € Vilma Puliková, Mária Klimková, Martin Pulík Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90029
1 750,00 € Stanislava Ifková Slovenská inovačná a energetická agentúra
7. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č.796/2022
POZ 601/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
479/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Rožňava
7. Október 2022
Kúpna zmluva na nákup mrazených výrobkov
6/2022
0,00 € Inmedia spol. s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
7. Október 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o odbere elektrickej energie zo dňa 17.2.2006
2452/2022
8 172,00 € TERAPO, spol. s r.o. Mesto Banská Bystrica
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia komunikácie a chodníka ul . Smreková"
20220566/2022
50 332,69 € RILINE, s.r.o. Mesto Ružomberok
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
67000-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Pisarovič
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní konzultačných, poradenských a obchodných služieb
4/103001/2022-PS
64 800,00 € Peter Barančík Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní podporných činností s Komunálnym podnikom Bratislavy
MAGTS2200385
0,00 € Komunálny podnik Bratislavy, skrátene Hlavné mesto SR Bratislava