Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
29. November 2023
Nájomná zmluva
78/2023
0,00 € Huszár Jozef Obec Topoľníky
29. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu č. 0101/0087/23
0101/0087/23
0,00 € E.T.K.M., spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. November 2023
Rámcová kúpna zmluva č.8/2024
Rámcová kúpna zmluva č.8/2024
12 864,64 € Bidfood Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2023
750,00 € Lucia Minárová Úrad na ochranu oznamovateľov
29. November 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS-38- 181/2023
12,84 € Radovan PETRÍK Ministerstvo obrany SR
29. November 2023
Zmluva ŠH 642023
Zmluva ŠH 642023
0,00 € Miroslav Michalina Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZS1/2023
0,00 € Mgr, Veronika Ambrušová Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZS2/2023
0,00 € Mgr, Katarína Bihányová Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
ZS7/2023
0,00 € Jozefína Horváthová Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
29. November 2023
Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta číslo 235.
P52-2023
60,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
29. November 2023
Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta číslo 2182.
P53-2023
15,00 € Mgr. Kopernická Anna Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
29. November 2023
Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta číslo 1064.
P54-2023
60,00 € Fárek Ľubomír Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
ZM1/2023-27
30 600,00 € Iveta Drobnicová - LOTO Slovenská akadémia vied
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/2
215,00 € Hatala Michal, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/5
309,00 € Demek Martin, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11147/1
343,00 € Vrábel Ján, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
CRZč.6797/2023/LSR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2023/2917/IV/FIF/TAJ
2 562,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta EMEDI productions o.z.
29. November 2023
Zmluva o nájme nájomného bytu
142/2023
0,00 € Jozef Sever Mesto Dudince
29. November 2023
Dodatok ŠR
23/26/059/32-1
0,00 € Lucia Harvanová - masérske služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica