Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov, číslo zmluvy: 2021/0701/43490331
IVES_ZM_2021-0701-43490331_2021
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice INTA, s.r.o.
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-3/16-2017
0,00 € NÁVRAT - RDZO Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0136-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ČEZ, a.s
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-1/16-2017
0,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
1494/2021
0,00 € AMBIKO, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Júl
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MT-NZ-2021/1493
100,00 € Združenie turčianskych muzikantov Slovenské národné múzeum
26.
Júl
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/1427 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/08/54E/1427/TT
0,00 € Tamara Bendová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
218/UNB/2021
33,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Láskavá
26.
Júl
2021
Dohoda o cene-tranz.
0000407385
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/39/054/162
6 053,22 € Obec Kalinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/39/054/166
6 053,22 € Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-397/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
67,49 € Margita Hozáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o dielo
12/2021/Zm
1 400,00 € Bc. Marianna Karabová Ekonomický ustav SAV
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0145/2021/SIEA1056
4 250,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra RaPas s.r.o.
26.
Júl
2021
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 21/44/53G/31
8 001,60 € Štefan Zábojník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26.
Júl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu
0,00 € Martin Štvrtecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
215/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Aneta Ondríková
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
1497/2021
0,00 € ValueCompass s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Júl
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-350/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
26,22 € Ľupčianske kovozávody s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-352/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
122,97 € Július Cambel Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »