Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Poltár
0,00 € Mesto Poltár Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Prihradzany
0,00 € Obec Prihradzany Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Snežnica
0,00 € Obec Snežnica Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Soľ
0,00 € Obec Soľ Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Stará Halič
0,00 € Obec Stará Halič Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Tornaľa
0,00 € Mesto Tornaľa Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Radzovce
0,00 € Obec Radzovce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
89/2023
10,00 € Šmotláková Viktória Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
90/2023
10,00 € Špaleková Hana Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
92/2023
10,00 € Virágová BARBORA Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Január 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
93/2023
10,00 € Vlčeková NATÁLIA Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Vlachovo
0,00 € Obec Vlachovo Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zemplínske Hámre
0,00 € Obec Zemplínske Hámre Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Dohoda o cene č.2023/23000063
23003
65,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Lukavica (ZV)
0,00 € Obec Lukavica Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Markovce
0,00 € Obec Markovce Štatistický úrad SR
29. Január 2023
POISTNÁ ZMLUVA
11-14183
39,80 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Poša
0,00 € Obec Poša Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
-CRZ-
0,00 € SPP, a.s. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
29. Január 2023
Zmluva o odbere stravy
Z0343
0,00 € Základná škola s materskou školou Žaškov - Školská jedáleň Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica