Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
zmluva_c_4_2024_arcidiecezna_charita_koscie_fp_na_prevadzku_poskytovanej_socialnej_sluzby
ZSA019/2024
714,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Kapušany
24. Apríl 2024
NZ HM S11/30 jednohrob KC
747/2024
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Eva Modrovičová
24. Apríl 2024
Dodatok č.5 z Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č.153/2012/OZ/4.0 zo dňa 01.03.2012
248/2024
0,00 € Mesto Prievidza DOMUS PD, s.r.o.
24. Apríl 2024
Mandátna zmluva_Externé VO_odpady
277/2024
9 540,00 € obstaráme, s. r. o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci_EBA
276/2024
0,00 € EBA, s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Zmluva_Integracna platforma
275/2024
49 380,00 € ErasData-Pro,s.r.o. Mesto Pezinok
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NZ_418/2024
701,10 € Incuple s. r. o. Mesto Topolčany
24. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
OZ_087/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Topolčany
24. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
16/2024-FMU
200,00 € Dagmar Zajacová Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
42_2024
0,00 € Obec Kameničná Peter Buzás
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
B/112/2024
50,00 € Obec Kameničná Edita Ácsová
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/70/2024
25,00 € Obec Kameničná Alžbeta Csernusová
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
A/218/2024
25,00 € Obec Kameničná Bernadeta Magyaricsová
24. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kameničná
B/81/2024
25,00 € Obec Kameničná Monika Mészárosová
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024-04-24 zm 17/2024
80,00 € Centrum voľného času Mgr. Vachula
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_017/2024
600,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Mikšová Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_016/2024
600,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Mikšová Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_015/2024
450,00 € TZOB Šachový oddiel Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_014/2024
800,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Pšurnovice Mesto Bytča
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
GR_013/2024
450,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Pšurnovice Mesto Bytča