Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva č.18/03/22/2021
5020/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice DREVOIMPORT s.r.o.
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-APM1
178 494,32 € ONGRID, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva č. 27/18/III/2021/EAD
4170-2021-lsr
5 800,00 € MKU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
26.
Júl
2021
Dohoda o úhrade a refakturácii nákladov
01/2021
0,00 € MAGIKOS, občianske združenie Súkromná spojená škola, Detva
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115976_Z
499,99 € Okienkovo s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Rámcová dohoda
Z202115968_Z
242 400,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115966_Z
607,50 € Aquastar, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115963_Z
2 499,00 € SKARAB, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115959_Z
1 565,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115899_Z
32 400,00 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115956_Z
7 800,00 € NIMAG, spol. s r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115954_Z
3 969,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Krajská prokuratúra Bratislava
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115952_Z
5 520,00 € BB Security s.r.o. Centrum prvého kontaktu - Michalovce
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115949_Z
2 606,40 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115948_Z
780,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115946_Z
1 317,60 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115944_Z
1 740,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115935_Z
7 940,00 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115939_Z
984,00 € DD21 s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
Z202115936_Z
126 000,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.