Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
November
2019
Zmluva č.22/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-NR-OO-2019/019647
5 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Svätý Peter
20.
November
2019
Zmluva o spolupráci
DR/2019/02174
0,00 € Ústav pamäti národa Slovenské národné divadlo
20.
November
2019
Zmluva o poskytnutí služieb a vytvorení diela
09/501401/19 PČ
20 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Košice - Turizmus
20.
November
2019
dohoda na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54
2019/26/054/57
7 592,76 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MONDEX-electric,s.r.o.
20.
November
2019
Darovacia zmluva
26/101001/2019/D
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Metso Czech Republic, s.r.o.
20.
November
2019
Darovacia zmluva
25/101001/2019/D
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
20.
November
2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č.VHÚ-100-51/2019-1/2020
VHÚ-100-51/2019-1/2020
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Vojenský historický ústav
20.
November
2019
Sponzorská zmluva
23/101001/2019/S
300,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Slovenské združenie výrobcov kameniva
20.
November
2019
Sponzorská zmluva
22/101001/2019/S
300,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Slovenská banská, s.r.o.
20.
November
2019
Sublicenčná zmluva
ŠOP SR-Z/516/2019
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
November
2019
Sponzorská zmluva
21/101001/2019/S
800,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií EUROTALC s.r.o.
20.
November
2019
Nájomná zmluva č. 31/2019
190010/406/2019
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave ISPA
20.
November
2019
Darovacia zmluva
17/101001/2019/D
330,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Slovenská banská komora
20.
November
2019
ZMLUVA č. 23/BA/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-BA_ZM_OO-2019-040060_2019
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Bratislava MČ BA - Vrakuňa
20.
November
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/46/051/63/KK
0,00 € Katarina Šperková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20.
November
2019
Zmluva č. 70/2019 o nájme nebytových priestorov = NSS
Zmluva č. 70/2019 o nájme nebytových priestorov
40,00 € ZŠ Humenné, Dargovských hrdinov 19 Žilinská univerzita v Žiline
20.
November
2019
Nájomná zmluva CRZ č. 3976/2019/LSR
CRZ č. 3976/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Samuel Kopčiansky
20.
November
2019
Kúpna zmluva
79/19
0,00 € Lambda Life a.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
20.
November
2019
Zmluva č. 67/2019/FPEDAS
Zmluva č. 67/2019/FPEDAS
60,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
20.
November
2019
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
19/30/052/233
5 028,48 € Obec Lubeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>