Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2019
Rekonštrukcia strechy Reedukačné centrum Tornaľa po havarijnom stave
Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy RC Tornaľa
28 448,40 € TORNSTAV s.r.o. Reedukačné centrum
17.
September
2019
Dohoda o uznaní dlhu č. 864528004-4-2019-DUD
864528004-4-2019-DUD
2 155,58 € Železnice Slovenskej republiky LULEMIPA, s.r.o.
16.
September
2019
Kúpna zmluva - Nákup nových vozidiel na zametanie vozoviek veľkokapacitné
ZM/2019/0302
1 188 000,00 € PROCAR a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
September
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support
ZM/2019/0301
1 164 930,00 € GAMO a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
September
2019
Rámcová dohoda - Oprava vozoviek v správe SSÚD 4 Trenčín a SSÚD 5 Považská Bystrica
ZM/2019/0303
562 393,20 € Metrostav Asfalt a.s./SANTECH, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
September
2019
Rámcová dohoda - Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS
ZM/2019/0300
3 729 472,03 € Skupina dodávateľov (vedúci člen: littlefinger, s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
September
2019
Zmluva o používaní osobného vozidla NDS na služobné a súkromné účely
ZM/2019/0304
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ľubomír Belfi
16.
September
2019
Zmluva o nájme
376/2019
0,00 € BeOnMind s.r.o. Poliklinika Tehelná, a.s.
16.
September
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.77/04-1/Nn/2019
CRZ-4552-2019-LSR
248,00 € Adamík Ján LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927636_Z
1 320,00 € Dávid Vorčák Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927630_Z
2 524,80 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927633_Z
190,00 € Lucia Rošková R-interiér Technická univerzita vo Zvolene
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927631_Z
618,00 € BINS s.r.o. Obec Semerovo
16.
September
2019
Rámcová dohoda
Z201927627_Z
1 720,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927625_Z
948,00 € 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927620_Z
35 988,00 € CNC, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927452_Z
536,40 € MERTEC, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927618_Z
499,00 € Marián Grígel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201927619_Z
714,00 € Ing. Pavol Kočiš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
September
2019
Kúpna zmluva
Z201927614_Z
4 738,80 € HENRYSO, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>