Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/06/54E/731 zo dňa 30.04.2021
21/06/54E/731
0,00 € Eunika Schotte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
12.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/002079-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-002079-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Valaská Belá
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPOD a SK
SPODSK/02/2021
8 828,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12.
Máj
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/06/54E/1971 zo dňa 02.06.2020
20/06/54E/1971
0,00 € Tomáš Jakubčák - Shramot Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
12.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu
22/2021
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Slovenská ústredná hvezdáreň
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPOD a SK
SPODSK01/2021
11 036,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021083/2021
0,00 € MUDr. Erika Smetanová Národné osvetové centrum
12.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 20/13/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 20/13/2021
2 500,00 € Environmentálny fond Detvianska nákladná doprava, s.r.o.
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021082/2021
70,00 € Eva Lechnerová Národné osvetové centrum
12.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 18/43/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 18/43/2021
2 500,00 € Environmentálny fond S.D. s. r. o.
12.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/38/54E/1411
20/38/54E/1411 - dohoda o ukončení
0,00 € Juraj Valek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
12.
Máj
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy
VŠC-25-5/2021
0,00 € Slovenská skialpinistická asociácia Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
8521/2021/5400/036
180 000,00 € ELEN, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
21/38/54E/1266
0,00 € ELEKTRO ALICA s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí colných služieb
15/2021
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Košiciach
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva
POZ 274/2021
0,00 € MED - ART, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021081/2021
53,00 € Stanislav Koreň Národné osvetové centrum
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-273:191006
0,00 € Marek Šrank Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.
Máj
2021
STN Global Value Pricing
28/2021
24 540,00 € STN International, FIZ Karlsruhe Leibniz Institute for Information Infrastructure Úrad priemyselného vlastníctva SR
12.
Máj
2021
rámcová kúpna zmluva
7850/2020/5400/015
74 400,00 € COMSIT BRATISLAVA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky