Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10/2023/SKDMT
198 941,91 € Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenské komorné divadlo Martin
3. Február 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
6ZŠ-2022/433
0,00 € Základná organizácia NŠO pri ZŠ, Saratovská ul. 85 v Leviciach Základná škola, Saratovská 85, Levice
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Zmluva o dotácií obec Bačkov
0,00 € Obec Bačkov, Hlavná 200/77 Mesto Sečovce , Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
3. Február 2023
17/2023, Názov: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-NR-VO-198-031/2022 - Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
17/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Machulince
3. Február 2023
16/2023, Názov: Zmluva o termínovanom úvere č. 72/003/23 - Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
16/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Machulince
3. Február 2023
finančný príspevok na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby...
75/2023
258 924,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Žiar nad Hronom
3. Február 2023
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK02/2023
PK02/2023
0,00 € AD HOC Malacky Základná škola Jakubov
3. Február 2023
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu č.PK01/2023
PK01/2023
0,00 € AD HOC Malacky Základná škola v Lozorne
3. Február 2023
Rámcová dohoda o odbere a nakladaní s odpadom
EXT_004/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Levoča TS
3. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
110003963
0,00 € UNIQA d. d. s., a.s. Obec Kyjov
3. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
33/2023
0,00 € Obec Horné Otrokovce TOPSET Solutions s.r.o.
3. Február 2023
Kúpna zmluva, zámenná zmluva, zriadenie vecného bremena - Obec Teplička, Jarmila Dvorská, Helena Lačná, Vincent Hamrák a Pavlína Škarupová
N 38/2023, Nz 3127/2023, NCRls 3
18,25 € Obec Teplička, Jarmila Dvorská, Helena Lačná, Vincent Hamrák, Pavlína Škarupová Obec Teplička
3. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní - obsluha VTZ
CUZ-IVS-2023 / 047
37 280,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
3. Február 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Spojená škola, Senec
3. Február 2023
Zmluva o dielo
03022023-1
65 987,35 € Ľuboslav Plachý Základná škola Jarná
3. Február 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
Z_005/2023
58,80 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola Nad Medzou
3. Február 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
KP/06/2023
1 020,00 € Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou CFT Academy Slovakia
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
Z_005/2023
142 224,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Poproč
3. Február 2023
Kúpna zmluva
012/2023
6,04 € Sitarčíková Jana Obec Rabča
3. Február 2023
Poistná zmluva
ZML_049/2023
0,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Kysucké Nové Mesto