Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2017
Obchodná kúpna zmluva č. 02 05 17 ZSD
Obchodná kúpna zmluva č. 02 05 17 ZSD
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
23.
Máj
2017
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode 149/2013/1.9
01-1850/2017
2 870,82 € Tempest, a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
23.
Máj
2017
Dohoda o náhrade škody č. ASM 329-9/2017
ASM 329-9/2017
5,12 € Dlžník Ministerstvo obrany
23.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutie finančného príspevku na
28/2017/§54-PZ/NS
10 718,68 € Obec Kružlová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Máj
2017
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2017/1328
4,98 € Slovenské národné múzeum Trčanová Jela
23.
Máj
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2017-0148-1139230
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Máj
2017
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode 149/2013/1.9
01-1849/2017
6 105,00 € Tempest, a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
23.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 10/SLX/2017/OR Trnava
10/SLX/2017/OR Trnava
3 613,92 € KUMAT spol. s r. o. Železnice Slovenskej republiky
23.
Máj
2017
Rámcová dohoda o dodávke osobných hygienických a čistiacich prostriedkov
18/17
4 632,60 € HaS Nitra spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
23.
Máj
2017
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_062-2017_2017
0,00 € MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica Jakub Durčák
23.
Máj
2017
Nájomná zmluva
805866857-8-2017-NZP
212,40 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Anton Májovský, Mgr. Mária Májovská
23.
Máj
2017
Licenčná zmluva č. 2017/03
INE046/2017
0,00 € Ing. Pavol Makovický, PhD. Univerzita J. Selyeho
23.
Máj
2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
59607/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Nováky, MsÚ Nováky
23.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
22 /2017/§ 54 - PZ/TN
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín INCOMP MEDIA s.r.o.
23.
Máj
2017
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2017/1325
9,96 € Slovenské národné múzeum PRANECO s.r.o.
23.
Máj
2017
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
55/§50j/NS-2017
0,00 € Obec Smilno Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Máj
2017
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
49/§50j/NS-2017
0,00 € Obec Marhaň Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Máj
2017
Zmluva č. 95/Zo/SŽB/2017/OR Košice o dodávke vody z vodovodnej siete ŽSR a odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR
95/Zo/SŽB/2017/OR Košice
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Tomáš Kreibik
23.
Máj
2017
Kúpna zmluva
POZ 135/2017
0,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
23.
Máj
2017
zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2017/1322
9,96 € Slovenské národné múzeum Suchá Nataša Natali Design
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>