Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o kúpe hnuteľných vecí
218/2023
13 776,00 € Rotondo, s.r.o. Košice Región Turizmus
28. November 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
14.tpr-28-166/2023
6,80 € Peter Dancák Ministerstvo obrany SR
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
316/2023
4 000,00 € Nikola Tlčinová Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Zmluva o údržbe
22112023-03
61 975,00 € EDUŠPORT TATRY Región Vysoké Tatry
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
6 817,68 € Obec Nižné Ružbachy Martina Krempaská
28. November 2023
Nájomná zmluva č. 17257/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17257/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Danková Jozefína
28. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov č.37/2023
č.37/2023
200,00 € Hydroservice s.r.o. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
28. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
259/2023/EOD
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Krupina
28. November 2023
Dodatok č.6,
104/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Veľká Ida
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 na vykonanie pamiatkového archeologického výskumu
2023_D_061
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
28. November 2023
Poistná zmluva
32/2023
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Čeľovce
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11/2023
240,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Stročín
28. November 2023
Kúpna zmluva
136/2023
200,00 € Záchranná služba Košice Ing. Bc. Róbert Némethi, DiS., LL.M.
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
328/2023
4 000,00 € Tamara Trnavská Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15319359
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš
28. November 2023
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
309/2023
4 000,00 € Zlatica Tabáková Fond na podporu vzdelávania
28. November 2023
Z M L U V A č. 231024 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231024 08U03
33 410,00 € Environmentálny fond Obec Slanská Huta
28. November 2023
Implementácia nástrojov kybernetickej bezpečnosti
ZM-44-23-2-00517-03230
106 680,00 € WDS Solutions s. r. o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
28. November 2023
Zmluva o spolupráci
742023
0,00 € VeRi,s.r.o., Obec Veľké Ripňany
28. November 2023
Nájomná zmluva č. 17256/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17256/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Marton Erik