Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
75618-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Taisiia Korytova
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77178-3
243,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dadullah Khudayar
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77270-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zoran Petkanič
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77282-2
243,42 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Tereza Malovcová
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77301-2
216,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aziz Malikov
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77264-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Hlbočan
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77213-2
243,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrej Mészároš
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77215-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Šimon Lenčéš
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73332-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hamidullah Azizi
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73327-4
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nematullah Hasani
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
75548-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Firuzjon Mahmudov
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77266-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Erik Harnes
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73586-3
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Michael Murithi Kariuki
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73881-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Kudláčová
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73874-2
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alona Krylova
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72799-3
192,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Peter Strýček
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73535-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Robert Jámbor
23. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/15/2023
30,00 € Obec Miezgovce Mária Masáre, Mgr.
23. September 2023
Zmluva o prenechaní priestoru na užívanie
5/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Brvnište 388 Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
23. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. 1/AL/2023
19 000,00 € Anna Lakatošová Obec Čakajovce