Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 67/2023/R
P/67/2023
0,00 € Kúpele Nimnica, a.s., Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 66/2023/R
P/66/2023
0,00 € Invia.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/13/2024
0,00 € Fond na podporu vzdelávania Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 65/2023/R
P/65/2023
0,00 € Invia.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
ZMLUVA O DODÁVKE ZARIADENÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Z29/2024-KV
71 736,00 € Aricoma Systems s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 64/2023/R
P/64/2023
0,00 € Invia.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 63/2023/R
P/63/2023/
0,00 € Hotel Flóra, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 62/2023/R
P/62/2023
0,00 € FRAMA S.R.L Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 61/2023/R
P/61/2023
0,00 € Gusto S.r.l. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
18. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
70-1130SK/2024
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Krajná Bystrá
18. Máj 2024
Príkazná zmluva (PZ) - č. 2/2024
DM-PZ-2024/2
200,00 € Jakub Rizman Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
18. Máj 2024
Príkazná zmluva (PZ) - č. 3/2024
DM-PZ-2024/3
30,00 € Patrícia Chlebanová Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
18. Máj 2024
Poistná zmluva na príves
5903971280
23,48 € UNIQA Pojišťovna a.s. Obec Parchovany
18. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Z-14/2024
0,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. Základná škola, Rokycany 46
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78629-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Gazdíková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78606-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Garai
18. Máj 2024
Zmluva o grantovom účte
148 L
0,00 € Prima Banka a.s Obec Beňatina
18. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
80/2024
82 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Šoporňa
18. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 23.10.2023
79/2024
0,00 € ViKAMont SK s.r.o. Obec Šoporňa
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
180/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Košický samosprávny kraj