Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Memorandum o spolupráci č. 4095/2022
9018/0003/22
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. December 2022
Darovacia zmluva - PC Tower DELL8
26/2022
0,00 € Karol Medovič Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
6. December 2022
Poistná zmluva
5190058791
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Rešov
6. December 2022
Darovacia zmluva
2479/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Hupková
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
1051/2022-PR
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 231/SH4/208/2019
231/SH4/208/2019
0,00 € Mária Kirinovičová Mestská časť Bratislava - Lamač
6. December 2022
Darovacia zmluva
9/2022
1 500,00 € Mestské lesy Bardejov, s.r.o. Združenie na záchranu Zborovského hradu
6. December 2022
Darovacia zmluva
2480/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Vilma Jakabová
6. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_134
18,00 € Peter Drbjak, SNP 364/61, Žemberovce Obec Žemberovce
6. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML_2022_135
12,00 € Adriana Tomková, Opatová 173, Nová Dedina Obec Žemberovce
6. December 2022
Opcia
-CRZ-
0,00 € Projekt Školské mlieko Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Klub dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácie Klub dochôdcov
500,00 € OBEC SIELNICA Klub dôchodcov
6. December 2022
Kúpna zmluva zo dňa 29.10.2022
Kúpna zmluva Borovec, Giertlova
880,00 € Borovec, Borovec, Giertlová OBEC SIELNICA
6. December 2022
Príkazná zmluva
222022
200,00 € PhDr. Miroslav Turčan Obec Hrubov
6. December 2022
Dohoda č. 22/30/010/58
22/30/010/58
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
6. December 2022
Zmluva o energetickom audite budov
873/2022
9 850,00 € PROENERGY SERVICE s. r. o. Mesto Liptovský Mikuláš
6. December 2022
Zmluva č. E4253 08U02 o poskytnutí podpory formou dotácie
868/2022
207 274,00 € Environmentálny fond Mesto Liptovský Mikuláš
6. December 2022
O dodávke vody z verejného vodovodu
4220262297
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Gemerská Ves
6. December 2022
Zmluva o nájme
03/2022
420,00 € HGdata s.r.o. Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad
6. December 2022
Zmluva o nájme trhového miesta - Vianočná ulička 2022
260/2022
360,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Dušan Dedinský - Včelárstvo