Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme
711/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Lucia Vadovičová
7. December 2023
Zmluva o nájme
710/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Silvia Urbanová
7. December 2023
Zmluva o nájme
709/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Mária Tóthová
7. December 2023
Zmluva o nájme
708/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Jozef Toporcer
7. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Prešov
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Prešov
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7. December 2023
Zmluva o nájme
707/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Veronika Šubová
7. December 2023
Zmluva o nájme
706/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Lucia Šátková
7. December 2023
Zmluva o nájme
705/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Mgr. Júlia Suchovská
7. December 2023
Zmluva o nájme
704/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Ján Sláma
7. December 2023
Zmluva o nájme
703/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Gabriela Romančíková
7. December 2023
zmluva o poskytnutí služieb
2023/412
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s., BA Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o ubytovaní (študentská)
Z/2023/2996/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
7. December 2023
zmluva o uskutočnení koncertu
23500582
1 200,00 € Martina Babinčáková K 13 - Košické kultúrne centrá
7. December 2023
Zmluva o dielo - Eszter Kronauer - zabezpečenie a realizácia tvrorivej dielne pre deti a mládež (vyhotovenie úžitkových predmetov s adventnou tematikou) v rámci projektu "Osvetové dni Údolie kreatívnej kultúry na východe"
09122023-2
100,00 € Eszter Kronauer Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08374-Z
SPO-V03-08374-Z
19 000,00 € Ladislav Polka Slovenská agentúra životného prostredia
7. December 2023
Servisná zmluva na produkt office 365 A3
b20/2023
0,00 € CHANGE COMPUTER s. r. o. Spojená škola, Československej armády 24, Martin
7. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPU6-221-67
1064/2022/OSOIROP_D1
242 276,53 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Belá
7. December 2023
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
81/NZK/2023/03
50,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Kamil Harnoš
7. December 2023
Zmluva o dielo - Henrietta Dóczi - hudobné vystúpenie pri príležitosti usporiadania predvianočného podujatia s názvom "Adventi sokadalom - Advent" v rámci projektu "Osvetové dni Údolie kreatívnej kultúry na východe"
09122023-1
200,00 € Henrietta Dóczi Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0967
30,00 € Obec Čachtice Kačicová Marianna