Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2022
Zmluva o spolupríci
28/08/2022
0,00 € KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o. Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
25.
Máj
2022
Z M L U V A č. 278/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky
278/2022/OKaŠ
4 000,00 € Nitriansky samosprávny kra Mestské stredisko kultúry a športu p.o.
25.
Máj
2022
Zmluva o výkone stavebného dozoru
002/2022
1 500,00 € Ing. Branislav Heger Obec Dolinka
25.
Máj
2022
Zmluva o založení združenia obcí
170/2022
0,00 € Združenie obcí Tekov Juh Meridien Obec Horný Pial
25.
Máj
2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
20/BAB/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Báb
25.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
202206
990,00 € PROGRANT, s.r.o. Obec Dolný Harmanec
25.
Máj
2022
Zmluva - výkon auditu
5/2022
1 500,00 € POVMART s.r.o. Obec Kurov
25.
Máj
2022
dotácia
322 0845
3 000,00 € DPO SR Obec Kurov
25.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
1
0,00 € CBR s.r.o. Obec Kurov
25.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu.
049
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Šarkozy
25.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu.
048
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Nadežda Spiššáková
25.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu.
047
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tamara Sabová
25.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu.
046
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michaela Danielová
25.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu.
045
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Čechová
25.
Máj
2022
Zmluva o nájme bytu.
044
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Dzindzík
25.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20225237_Z
2 893,99 € URBANSTAU s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20225236_Z
9 359,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
25.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20225221_Z
500,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20225219_Z
5 014,80 € Ib-elektro s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20225193_Z
2 640,00 € Gekkon s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky