Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-966:191006
0,00 € prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91021/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenica
30.
November
2021
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
ZO/2021CTZ11901-1
0,00 € Osobnyudaj.sk-TN, s. r. o. Špeciálna základná škola, Partizánske
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Dohody č.21/37/54E/893 zo dňa 19.02.2021
Dohoda o ukončení Dohody č.21/37/54E/893 zo dňa 19.02.2021
0,00 € Gabriela Raková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
November
2021
Zmluva o poskytnutí podpory formou poskytovania odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny
746/2021/RP
20 948,00 € Žilinská regionálna železnica, a.s. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Zmluva na servisné služby typu Basic
149/2021
4 042,08 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91019/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Baďan
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-965:191006
0,00 € prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30.
November
2021
Darovacia zmluva
73/2021
0,00 € Margita R. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
30.
November
2021
Dodatok č. 2 k dohode č. 21/08/060/24 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
21/08/060/24/TT2
0,00 € Slovenská živnostenská komora Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
November
2021
Zmluva o poskytnutí podpory formou poskytovania odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny
741/2021/RP
20 674,60 € IZOLA Košice, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9998/4300/2021
1 797,00 € O2 Business Services, a.s. Slovenská správa ciest
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
377/2021
100,00 € Mistrík Martin Divadelný ústav
30.
November
2021
Kúpna zmluva č. UPJŠ - 659/2021 - Laboratórne prístroje 17 (DNS LAB PR 17) - časť 21 - Fluxmeter
UPJŠ - 659/2021
4 776,00 € OptiXs, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30.
November
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
21/02/059/13
0,00 € TEKLA, o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
November
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/06/54E/1625 zo dňa 19.05.2020
20/06/54E/1625
0,00 € Silvia Antalová - AS-CENTRUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
376/2021
0,00 € Krokošová Katarína Divadelný ústav
30.
November
2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológii
Rámcová zmluva 87/2021
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Stredná odborná škola letecko-technická
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
375/2021
0,00 € Fojtíková Fehérová Dária Divadelný ústav
30.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
374/2021
0,00 € Sikora Roman Divadelný ústav