Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-3/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. 517354/517
VTSÚ-12-3/2019
11 961,42 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
22.
Január
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_26-019-5028_2019
1 200,00 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
22.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/21/051/4
0,00 € Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/21/051/1
0,00 € MVDr. Tomáš Krupa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Január
2019
Zmluva č. 2/2019 o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
13/19
0,00 € MIDAMED s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
22.
Január
2019
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB21/2018/SO-639-00/Ovčiarsko/166/SI
749,58 € Emília Dolinajcová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Január
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_25-019-5028_2019
350,00 € Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70641/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
22.
Január
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-8/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. 35-3586-2018
VTSÚ-12-8/2019
1 284,88 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie S.M.S., s.r.o.
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70639/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
22.
Január
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_24-019-5028_2019
400,00 € Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70637/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70634/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
22.
Január
2019
Z M L U V A č. 4/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2019/ŠVPS/RNM/42019
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 09/I.Q.2019/OZ12
444/2019/LSR
0,00 € Píla Petro, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
22.
Január
2019
Zmluva č.023 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
023/2019
0,00 € MVDr.Gabriela Citsoňová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Zámky
22.
Január
2019
komisionárska zmluva
SNM-MČK-INÉ-2019/38
0,00 € Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Slovenské národné múzeum
22.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 06/I.Q.2019/OZ12
443/2019/LSR
0,00 € PÍLA - DIAMÍR, s. r. o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
22.
Január
2019
Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-16/2019 - prenájom slobodárne
VTSÚ-12-16/2019
46,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Ján Priekopa
22.
Január
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_22-019-5028_2019
200,00 € Základná škola, J. A. Komenského 1, Michalovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>