Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
40557-1
150,66 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Richard Kondáš
23.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
40556-1
196,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Hoppej
23.
Jún
2021
ZoPVS
10/06/21
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
23.
Jún
2021
Rámcová dohoda o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov pre Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry SR Stará Lesná
21/2021
10 450,62 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Krajská prokuratúra v Prešove
23.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–344
3 700,00 € WILLYTOUR,s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Jún
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-34/2016/Ivanka pri Dunaji/1803/3232/_Dodatok č.1
11,87 € Oľga Šándorová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–386
4 241,00 € Jozef Folta - FOIL Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Jún
2021
Zmluva o dielo
Z/2021/1195/I/FMFI/DEK
100,00 € Mgr. Martin Takáč, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-26/2016/Ivanka pri Dunaji/1803/3232/_Dodatok č.1
201,72 € Hana Poláková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Jún
2021
Dohoda č. 21/10/53G/17
Dohoda č. 21/10/53G/17
0,00 € JUVEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–343
14 000,00 € Fajn Tour, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1194/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Belgrade - Faculty of Pharmacy Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1193/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Novi Sad Faculty of Sciences (UNSPMF) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ŠOP SR-Z/122/2021
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
23.
Jún
2021
Rámcová dohoda č. ZML 669/2021
CRZ 4394/2021/LSR
0,00 € AGRO CS Slovakia, a. s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
23.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–326
17 679,00 € Peter Kohút Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2021/1192/XI/FMFI/DEK
0,00 € Inštitúte of Physics Belgrade Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
THE LETTER OF MUTUAL INTENTTO COOPERATE
Z/2021/1191/XI/FMFI/DEK
0,00 € University of Lodz (Uniwersytet Łódzki, UoL) Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23.
Jún
2021
Rámcová dohoda o dodávke základných potravín pre Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry SR Stará Lesná
20/2021
33 241,00 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Krajská prokuratúra v Prešove
23.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071P508 zo dňa 27.09.2018
2015-17/2021-BA
3 135 681,32 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa, ústredie