Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77017-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Volodymyr Rybka
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
73795-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Laura Ollivier
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77327-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Leonid Nykytenko
23. September 2023
Dodatok č. 1
1/3/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Veľká Paka
23. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0083
2023/SvÚ_ZoS-22-0083/023
47 292,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
23. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
40/2023
5 000,00 € Dvor u Sedliaka 13, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
23. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
39/2023
6 800,00 € Twinyx, s.r.o. Inšpektorát práce Trenčín
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2615-Z
SPO-V01-2615-Z
14 043,56 € Ján Masliš, Mgr., Monika Maslišová Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
9026520
284,57 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Strážske
23. September 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu
9127004653
610,20 € UNIQUA poistovňa, a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce
23. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZS_PKPO_077 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
2023_KGR_POP3ZS_PKPO_077
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Turnianska 10, Bratislava
23. September 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č.1/2023 o nájme nebytového priestoru
č.1/2023
0,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Krúžky v škole
23. September 2023
Dohoda o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - "Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
23/31/054/3495
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí ma rodiny Obec Dulovo
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2578-Z
SPO-V01-2578-Z
9 808,95 € Pavol Hajtmanek Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409188103
202,44 € Generali Poisťovňa Základná škola, Školská 2, Michalovce
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2441-Z
SPO-V01-2441-Z
10 505,74 € Peter Kadlec, Eva Kadlecová Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2388-Z
SPO-V01-2388-Z
8 280,93 € Dušan Doboši, Alžbeta Dobošiová, Július Doboši Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2334-Z
SPO-V01-2334-Z
9 094,35 € Mária Mrváňová, Marcel Mrváň, Miloš Mrváň, JUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2301-Z
SPO-V01-2301-Z
14 000,00 € Imrich Borka, Mária Borková, Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2196-Z
SPO-V01-2196-Z
19 000,00 € Pavel Rybárik, Lenka Rybáriková Slovenská agentúra životného prostredia