Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
75/2023
0,00 € Advancis Surgical Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Február 2023
Zmluva o užívaní prenosného počítača
157/2023
0,00 € Mesto Humenné Mgr. Milan Kulik
6. Február 2023
Zmluva o užívaní prenosného počítača
156/2023
0,00 € Mesto Humenné Bc. Marianna Trebišovská
6. Február 2023
Dodatok č. 103 k Zmluve o dielo zo dňa 02. 01. 1996 v znení zmien a doplnkov
202300111/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Mesto Prešov
6. Február 2023
Zmluva o dielo "Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince - sadové a stavebné úpravy
20230602
207 511,68 € RYBÁK s.r.o. Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
6. Február 2023
Zmluva o vytvorení webových stránok
Ev. číslo: SOD-02-01-2023-SK
1 340,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
6. Február 2023
Oprava strechy na prístavbe školy a budovách ŠI
Zmluva o dielo č. 01/2023
205 570,33 € M-KA STAV s. r. o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
6. Február 2023
Zmluva o ubytovaní číslo 01/2023 - ŠI
01/2023 - ŠI
0,00 € Adriana Štofanková Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno
6. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení a poskytnutí elektronickej komunikačnej služby
3/2023
207,60 € Absolutio s.r.o. TT-IT, s.r.o.
6. Február 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní praktickej výučby žiakov
2/2023
0,00 € MiaLO s.r.o. SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
6. Február 2023
Zmluva o vzájomnej propagácii
259/2023
0,00 € Mesto Nitra Nitrianska organizácia cestovného ruchu
6. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č.j.2779/2019/OM
239/2023
70 000,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná s.r.o.
6. Február 2023
Zmluva o výpožičke KD Dražovce - pravidelné schôdze JDS
209/2023
0,00 € Mesto Nitra Jednota dôchodcov na Slovensku MO č. 4 Nitra – Dražovce
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
138/2023
0,00 € PhDr. Matej Šiška, PhD. Mesto Nitra
6. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
04/2023
0,00 € Peter Demo - DEMO Obec Hertník
6. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-05-03sv1 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
3/2023
258,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
6. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SM-53/2022/23
2 962,00 € Riva Sarkar Snehi Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
6. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SM-51/2022/23
2 132,00 € Viktória Sanislová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
6. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SM-40/2022/23
2 617,00 € Bc. Marek Machovec Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
6. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SM-48/2022/23
3 669,00 € Anna-Alona Leheza Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03