Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Dohoda o mlčanlivosti
DOM-5/2019-FMMR
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie U. S. Steel Košice, s.r.o.
24.
Apríl
2019
Zmluva o výpožičke
1/109001/2019/VYPOZ/01 (VHÚ-100-16/2019)
0,00 € Vojenský historický ústav Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
24.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSÚDENÍ VÝSKUMNÝCH STRATEGIÍ ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
265/19
350,00 € Prof. Dr. Thomas Illig Výskumná agentúra
24.
Apríl
2019
Darovacia zmluva
19/109001//2019/DAR/01
750,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Andrea Olejová
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2074687
148,40 € Institorisová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2074767
167,66 € Holec Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo dňa 28.3.2019
200,00 € OZ Slávia Technická univerzita Košice Affinity Analytics, s.r.o.
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2074792
172,64 € Holec Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
ZMLUVA O NÁJME BYTU
159/2019/BH-6/1
1 489,56 € RNDr. Peter Renčo Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP
19/23/051/35
0,00 € Okresný súd Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo, Archeologický výskum
1/KTaDU/2019/PČ
5 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Mgr. Örs Orosz
24.
Apríl
2019
Nájomná zmluva k služobnému bytu
257/2019
235,58 € npor. Mgr. Tomáš Malcovský Finančné riaditeľstvo SR
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
9-ŠDaJ-2019-T
7 478,00 € GASTMA s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/21/054/33 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a)
19/21/054/33
4 614,90 € ROMIWOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Apríl
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 84/17
9013/0099/19
1 660,00 € Lalitha Dissanayake Slovenská technická univerzita v Bratislave
24.
Apríl
2019
ZMLUVA O NÁJME BYTU
158/2019/BH-12/3
2 158,20 € Ján Palúch Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/21/054/32 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a)
19/21/054/32
4 614,90 € Martin Pakos Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
8-ŠDaJ-2019-T
14 065,97 € Ing. Viktor Luby BALU Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/21/054/31 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a)
19/21/054/31
4 614,90 € Gajniak s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Apríl
2019
o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/01/050/7
3 991,08 € PhDr. Barbora Šlosárová – Pivovar Garáž Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>