Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2020
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS:24-11/32-2020 Rbk
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok Anonymizované
10.
August
2020
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb
101/2020
0,00 € Bc. Agáta Porubská Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
10.
August
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1014_2020
1014_2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1014_2020
3 280,45 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik POH SERVIS, s. r. o.
10.
August
2020
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 1/2020 - KOST
222/2020
0,00 € BYTES, s.r.o., Finančné riaditeľstvo SR
10.
August
2020
DOHODA č.: 20/31/54E/1503 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/54E/1503
0,00 € Renáta De Buhrová - DARIJAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10.
August
2020
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3427 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3427/TT
0,00 € LEVITA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
10.
August
2020
Dohoda o skončení Dohody č. 20/34/54E/2189 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
20/34/54E/2189 Dohoda o skončení dohody
0,00 € Ján Balaščák Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
August
2020
"Prvá pomoc" - opatrenie č. 3B
20/12/54E/3838
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Optimetall, s.r.o.
10.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e/ zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/21/54E/3683
0,00 € Tomáš Mrekaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
10.
August
2020
DOHODA č.: 20/31/54E/1506 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/54E/1506
0,00 € LI-NOX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10.
August
2020
"Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
20/12/54E/3834
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Menšík
10.
August
2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-55-2020_2020
0,00 € Matúš Jedinák Športové centrum polície
10.
August
2020
Dohoda p poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/46/54E/1818/KK
0,00 € Súkromná základná škola Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
10.
August
2020
ZMLUVA č. SAMRS/2020/RV/1/14 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
166/8/2020-SAMRS
29 618,00 € Butterfly Effect, o.z. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
10.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z/2020/1486/XI/PRIF/PCONMP
122 975,06 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
10.
August
2020
Kúpna zmluva
40/200/2020
0,00 € Lambda Life a.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
10.
August
2020
Zmluva o nebytových priestorov
Nájomné kontejner
0,00 € Mesto Komárno Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie
21/2020 - OŠKŠCRMR/2020
840,00 € Mesto Žilina Špeciálna základná škola s materskou školou, Žilina
10.
August
2020
DOHODA č.: 20/31/54E/1507 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/54E/1507
0,00 € GAS-KO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10.
August
2020
Dohoda č. 20/25/051/32 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
20/25/051/32
0,00 € MVOServis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>