Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2017
Dohoda č. 17/12/050/9
17/12/050/9
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Trebaxx SK, s.r.o.
29.
Marec
2017
Dohoda č. 17/12/050/8
17/12/050/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Trebaxx SK, s.r.o.
29.
Marec
2017
Dodatok č. 2 k Dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP " Cesta z kruhu nezamestnanosti"
16/20/054/9- dodatok č.2
0,00 € SYSTEM+1 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
29.
Marec
2017
Dohoda č. 17/12/050/7
17/12/050/7
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Juvest mont s.r.o.
29.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
6/§50/PS/2017/MT/NP
3 796,32 € Andrea Kopnická AVEKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
17/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
862,38 € Obec Bartošovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
Marec
2017
Dohoda č. 17/12/050/6
17/12/050/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Kohút Dušan
29.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"
17/20/054/10
5 645,76 € Ing. Ľubomír Janák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
29.
Marec
2017
Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č.4/2017/SK UNESCO
1130000976
0,00 € Ing. Peter Hargaš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29.
Marec
2017
Zmluva o praktickej výučbe
70-2017
0,00 € DETSKÁ AMBULANCIA A POHOTOVOSŤ, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 203/1067/2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 203/1067/2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Hlohovci, Za poštou 1191/6A, 6B v zastúpení: Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb č.27N
027/2017/N
522,04 € Štátna filharmónia Košice KONZERVATÓRIUM
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
287,46 € Obec Kobyly Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 207/895/2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 207/895/2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Trnave, Spartakovská 6464/9 v zastúpení: Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
20/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
287,46 € Obec Kružlov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
Marec
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
75
480,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária verejného ochrancu práv
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 207/1281/2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 207/1281/2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Trnave, Jiráskova 6035/4,5,6 v zastúpení: Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Licenčná zmluva
UPJŠ - 329/2017
0,00 € Stanislav Lukáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Marec
2017
Licenčná zmluva
UPJŠ - 325/2017
0,00 € Peter Takáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
8/§50/PS/2017/MT/NP
2 238,84 € SPOMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>