Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2023
Protokol č. 2/2023 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálno-technického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie
03/2023
10,00 € Alena Kuchtová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
29. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
1/2023
20,00 € Základná škola P. Mudroňa Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
29. Január 2023
Dohoda o preúčtovaní nákladov za spotrebu el. energie
E/1/2022
0,00 € MESTO MARTIN Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
29. Január 2023
Kúpna zmluva
2023012701
1 175,00 € Marek Hubus Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
29. Január 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
RÚŠSZA - OM - 2023 / 0003/6 - AT
5 000,00 € Regionálny úrad školskej správy v Žiline Centrum voľného času, Šoltésovej 25, Martin
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
13/2023
0,00 € Janičo Roman Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
12/2023
0,00 € Goroľová Miroslava Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
11/2023
0,00 € Karol Goroľ Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho vozidla
310
0,00 € AGRO – NV a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. Január 2023
Dohoda o cene č.2023/23000063
23003
65,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza
29. Január 2023
Zmluva o odvoze a preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu
1-2023
0,00 € Služba, mestský podnik Obec Potôčky
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
10/2023
0,00 € Renáta Dudičová Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
9/2023
0,00 € Dudičová Gabriela Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
8/2023
0,00 € Balogová Žaneta Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
7/2023
0,00 € Adamová Margita Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
6/2023
0,00 € Emil Adam Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
12/2023/ODDSS
1 800,00 € Alzheimercentrum Piešťany n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/TN/2022/1067
KV/TN/2022/1067
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Emerson Linda
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BA/2022/0991
KV/BA/2022/0991
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Dubanová Lenka
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
11/2023/ODDSS
3 000,00 € Terézia, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj