Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
November
2018
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2018-000979-076_2018
315 000,00 € Ing. Eva Matkovičová, Ing. Richard Zlatoš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
22.
November
2018
Kooperačná zmluva č. 2/2018 KZ-APVV-17-0064 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii v rámci projektu č. APVV-17-0064
Z/2018/2261/XI/FiF/PC
0,00 € Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
22.
November
2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 14/TO/2018
Zmluva o poskytnutí služby č. 14/TO/2018
0,00 € PONTEX s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci
Z/2018/2260/IX/FM/tj
2 280,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK Amazon Slovakia s.r.o.
22.
November
2018
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1323/2018 info
1 313,80 € Slovenská pošta, a. s Iveta Vansová
22.
November
2018
Zmluva č. 4/2018 o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
4/2018 - prevod správy
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
22.
November
2018
D O H O D A číslo: 18/41/054/439 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
DOHODA č.18/41/054/439
0,00 € Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
November
2018
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov
1293/2018 info
1 784,49 € Slovenská pošta, a. s. Gabriela Gajdošová
22.
November
2018
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-26/02
1 277 276,29 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
22.
November
2018
Zmluva o dielo
18051
600,00 € Synestha s.r.o. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
22.
November
2018
Zmluva o dielo
Z/2018/2219/I/PriF/TAJ
42 000,00 € Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, spol.s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prirodovedecká fakulta
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov
ZML 1048/2018 Re
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Katolícka univerzita v Ružomberku
22.
November
2018
Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.22/2018/SK UNESCO
1130001259
0,00 € Dagmar Horná Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci
1002/O/2018
0,00 € Zholdak Danylo Slovenské národné divadlo
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci
1001/O/2018
0,00 € Zholdak Kateryna Slovenské národné divadlo
22.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri príprave podujatia v Kine Lumiére - Kine Slovenského filmového ústavu uzavretá medzi
18058
3 200,00 € Slovenský filmový ústav BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 
22.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
žpr-96-94/2018-FES
15,60 € Radovan PLAVOCKÝ Ministerstvo obrany
22.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
OU-TT_ZM_57-TR-2018_2018
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava Obec Pusté Sady
22.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
žpr-96-93/2018-FES
58,44 € Veronika KECSKÉSOVÁ Ministerstvo obrany
22.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-014/2013/Svinica/029/Geoplán_dodatok č.1
668,79 € Magdaléna Ileninová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>