Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
StRŠLP-5-31/2024
7,40 € Dalibor POPJAK Ministerstvo obrany SR
16. Jún 2024
Rámcová zmluva
07/24
70 000,00 € Webgate s.r.o. Visit Košice
16. Jún 2024
Rámcová zmluva
06/24
69 000,00 € Lýdia Vilková Visit Košice
16. Jún 2024
Erasmus+ 2024-1-SK01-KA121-VET-000220726 - mobilita Turecko
Z-2024-024a
10 640,00 € Erasmus Istanbul OAED Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
16. Jún 2024
Dohoda o grante pre program Erasmus+ (2024-1-SK01-KA121-VET-000220726)
Z-2024-024
37 120,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
182/2024/1.12.1
0,00 € Ing. Jarmila Grancová Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
181/2024/1.12.1
0,00 € Ľubomír Šandrik Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
180/2024/1.12.1
0,00 € Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
179/2024/1.12.1
0,00 € Mgr. Peter Janura Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
178/2024/1.12.1
0,00 € JUDr. Marek Chovan, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností
1/2024.
0,07 € Litmanová resort, s. r. o. Obec Litmanová
15. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
7/2024
600,00 € Mgr.Peter Nyúl advokát Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278
15. Jún 2024
Zmluva č. 180-001/2024/SBS o dodaní služby
180-001/2024/SBS
13 104,00 € SBS Alfa a Omega s.r.o. Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.
15. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-23/P2023-ERA+/STA
1 050,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MgA. Ing. arch. Viktor Fuček, ArtD.
15. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
14062024
0,00 € TATRA-AUDIT, spol. s r.o. Slovensko IT, a. s.
15. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezbečnosti
CRZ/536/2024
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Mesto Trebišov
15. Jún 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-012
LU-2024/013-OCU-012
30,00 € Obec Lúčka Agáta Daráková
15. Jún 2024
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
8/2024
19 152,00 € MhM, s.r.o. , Tatranská ul 294/11,017 01 Považská Bystrica Obec Mestečko, č. 118, 020 52 Mestečko
15. Jún 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku.
36/2024
0,00 € OBEC Jablonov nad Turňou Obecná prevádzkáreň s.r.o.
15. Jún 2024
Príkazná zmluva č.1/2024
Príkazná zmluva č.1/2024
100,00 € Viktória Staňová Mestská knižnica Ružomberok