Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2023
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
42023
8 250,00 € Obec Liptovská Osada Liptovská Osada Obec Liptovské Revúce
4. Február 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škôl a školských zariadení v roku 2023
2023/71
370,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava Regionálny úrad školskej správy v Trnave
4. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2018-001761
206 015,88 € obec Pobedim Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Február 2023
Dohoda uzatvorená medzi Zamestnaneckou dôverníčkou pri ŠUP Banská Štiavnica a ŠUP B. Štiavnica
Zmluva č. 1/2023
0,00 € Zamestnanecká dôverníčka pri ŠUP B. Štiavnica Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica
4. Február 2023
Dohoda uzatvorená medzi Zamestnaneckou dôverníčkou pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho a SPŠ S. MIkovíniho
Zmluva č. 2/2023
0,00 € Zamestnanecká dôverníčka pri SPŠ S. Mikovíniho Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
4. Február 2023
Zmluva o prenájme 022023 - 9 dní
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/1
487,20 € Súkromná základná umelecká škola Gabriel Rovňák
4. Február 2023
Zmluvba o prenájme - február 2023 – 4 dni
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/3
72,00 € Gymnathlon Slovensko O.Z. - Silvia Sandtnerová Silvia Sandtnerová
4. Február 2023
Zmluva o prenájme február 2023 – 3 dni
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/7
312,00 € FitKids Bratislava Bc. Dávid Dikácz
4. Február 2023
Zmluva o prenájme február 2023 – 8 dní.
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/6
104,00 € International House Bratislava, s.r.o. Mgr. Katarína Lovíšková, M.B.A.
4. Február 2023
Zmluva o prenájme február 2023 – 10 dní.
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/5
144,00 € Súkromná ZUŠ Zdena Némethyová
4. Február 2023
Zmluva o prenájme február 2023 – 4 dni
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/4
136,00 € Obcianske zdruzenie S3T Zuzana Sliacka, štatutárny zástupca
4. Február 2023
Zmluva o prenájme - február 2023 – 12 hodín
ZŠBAHC4/S-2023/043/02/2
12,00 € Benitim OZ Dana Becová
4. Február 2023
Poistná zmluva Generali
2408874702
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Ruskovce
4. Február 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0001/23/08690
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0001/23/08690
96 745,00 € Československá obchodná banka, a.s. TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
4. Február 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve na byt č. 18 dom E
11/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Janka Marková
4. Február 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na byt č. 9 dom B
10/2023
0,00 € Obec Dolné Vestenice Peter Beník, Monika Beníková
4. Február 2023
Kúpna zmluva pes
KZP_001/2023
60,00 € Home 4 Pets z. s. Mesto Spišská Nová Ves
4. Február 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67678-1
94,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Abbas Eesa Abbas Ghrari
4. Február 2023
Služby pevnej siete Magio internet
9937085952
0,00 € Slovak Telekom MS Cesta k vodojemu 386/4, Žilina
4. Február 2023
podpora starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov
2/2023
880,00 € Inklucentrum- Centrum inkluzív Základná škola Černyševského