Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
ZoBZoZVB_STROJSTAV_SK_IS_RETRO_BD
507/2023
6 400,00 € Mesto Prievidza STROJSTAV SK spol. s r. o.
9. Jún 2023
ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKU
17/Z/2023/01
500,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Marko production s.r.o.
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUT6
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUT6
17 530,80 € COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUT4
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUT4
13 491,00 € COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9. Jún 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodneniu vybraných zložiek odpadu
135/2023
1,00 € Espik Group, s.r.o. Obec Beniakovce
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
EXT_044/2023
124 800,00 € MInisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
9. Jún 2023
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny - fotovoltika
4/2023
0,00 € Základná škola Západoslovenská distribučná, a
9. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta
113/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Cífer
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000159
135,30 € Marianum Ing. Viktor Krenyitzký
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2110000023
13,53 € Marianum Ingrid Letifi
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000431
133,37 € Marianum Ing. Eleonóra Fifiková
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000408
135,30 € Marianum JUDr.Mgr. Ľuboš Jurčo
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1080000023
121,77 € Marianum Alexej Molnár
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000430
135,30 € Marianum Mgr. Dominika Zámečníková
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000429
135,30 € Marianum RNDr. Eva Kozová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000405
135,30 € Marianum Denisa Nedecká
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000158
135,30 € Marianum Zuzana Rakická
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000406
135,30 € Marianum Mgr. Miroslava Marcinkechová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000407
135,30 € Marianum Eva Véghová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000307
40,59 € Marianum Igor Rehánek