Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 5/2008
-
0,00 € Obec Dvorníky Mellisa, spol. s r. o.
8. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Litmanová
8. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 28.1.2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 28.1.2022
0,00 € Kalorim, s. r. o. Obec Čachtice
8. Február 2023
Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č.00355798/ZA671 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov uzatvorený medzi zmluvnými stranami
Dodatok č.2
20,00 € NN TATRY - Sympatia, d.d.s.,a.s. Mestská knižnica Ružomberok
8. Február 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-12-10/2023
12,80 € Milan ALMÁŠI Ministerstvo obrany SR
8. Február 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
18/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Rakša, Obecný úrad Rakša 41, 039 01 Turčianske Teplice
8. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CIH6 zo dňa 29. 12. 2022
291/2023
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Biel
8. Február 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-12-9/2023
10,00 € Marián FABO Ministerstvo obrany SR
8. Február 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
862568-001/2023/SM-Kb
89 999,00 € Železnice Slovenskej republiky SINTRA spol. s r.o.
8. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 99/2223
9013/0051/23
2 880,00 € Ing. arch. Zuzana Vranová Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 5
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Horná Kráľová
8. Február 2023
Dodatok č. 2 ku zmluve č. tz2017-05-11vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 2
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Solčianky
8. Február 2023
Nájomná zmluva
929
30,00 € Ľudovít Rovňaník Organizácia verejnoprospešných služieb
8. Február 2023
tz2019-05-16vs1
Dodatok č.:1
126,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Klokoč
8. Február 2023
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb
12/2023
0,00 € SLOVNAFT ,a.s. Obec Veľká Ida
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
15/2023
200,00 € Obec Široké Turistický klub Široké
8. Február 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-12-8/2023
34,64 € Slavomír HIBLER Ministerstvo obrany SR
8. Február 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VVzS-80-14-2023
15,48 € Ing. Roman VESELÝ Ministerstvo obrany SR
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2023/1200/5780
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
8. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
20230089/2023
0,00 € Mesto Ružomberok Stredoslovenská distribučná, a.s.