Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2022
Zmluva o prenájme školskej telocvične č. 5/22
17/2022
11,00 € Adam Manik Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves
4. December 2022
Nájomná zmluva č. 02/12/2022 o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/12/2022
133,00 € Ildiko Páczová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
4. December 2022
Nájomná zmluva č. 03/10/2022 o nájme a podnájme nebytových priestorov
03/10/2022
52,00 € Marek Janík Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 24/2022
24/2022
1 200,00 € SRRZ - RZ pri Materskej škole Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 23/2022
23/2022
800,00 € Les Sirénes Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 22/2022
22/2022
0,00 € Mareena Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 21/2022
21/2022
600,00 € Rodinné centrum Prešporkovo Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2022
700,00 € Ateliér.EM Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 19/2022
19/2022
1 400,00 € Súkromná ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
Protokol č. 1/2022 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálno-technického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie
1/2022
10,00 € Alena Kuchtová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 18/2022
18/2022
600,00 € Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 17/2022
17/2022
650,00 € Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 16/2022
16/2022
300,00 € Naše deti, n. f. Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 15/2022
15/2022
760,00 € Milujem knihy/Amo libris Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 14/2022
14/2022
1 700,00 € Občianske združenie Kreatívny klub LUNA Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2022
13/2022
3 000,00 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 12/2022
12/2022
1 000,00 € Cliniq s. r. o. Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2022
11/2022
1 000,00 € Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto Dobrý dom, n. o.
4. December 2022
Zmluva o dielo
1/12/2022
33 883,97 € Trioinvest s.r.o. Ing.Martin Tekula
4. December 2022
Prevod vlastníckeho podielu 1/1-na na parcele č.1047
2022/40
14 500,00 € Agropartener spol.s.r.o. Obec Sološnica