Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2023
Odpredaj parcely 885/39-41
Kúpna zmluva
80,00 € Obec Sklabinský Podzámok Dvorštiak Martin s manželkou
5. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01022023
0,00 € Základná škola Čierne - Ústredie Obec Čierne
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B11
3735/22
178,91 € Obec Borský Svätý Jur Katarína Božíková, Ján Šajánek
5. Február 2023
nájom bytu č.753 B3
3745/22
260,20 € Obec Borský Svätý Jur Rastislav Blažek
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B9
3733/22
137,78 € Obec Borský Svätý Jur Janka Holenková
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B12
3736/22
162,91 € Obec Borský Svätý Jur Natália Balážová
5. Február 2023
nájom bytu č.753 B1
3744/22
228,33 € Obec Borský Svätý Jur Kateřina Trojáková, Marián Sedlák
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B16
3738/22
201,78 € Obec Borský Svätý Jur Gabriela Pucová, Mário Štvrtecký
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B14
3737/22
178,91 € Obec Borský Svätý Jur Lucia Draškovičová
5. Február 2023
nájom bytu č.753 B4
3746/22
232,33 € Obec Borský Svätý Jur Ľubomíra Matúšková Nováková
5. Február 2023
nájom bytu č.790 C1
3739/22
101,18 € Obec Borský Svätý Jur Anna Kadnárová
5. Február 2023
nájom bytu č.753 A3
3742/22
244,20 € Obec Borský Svätý Jur Zdena Strnádová, Rudolf Strnád
5. Február 2023
nájom bytu č.753 A2
3741/22
244,33 € Obec Borský Svätý Jur Barbora Poláková
5. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb
0,00 € SCM, s.r.o. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
5. Február 2023
Roky 2023-2026
Kolektívna zmluva
0,00 € Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole s materskou školou Horný Hričov 156 Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
5. Február 2023
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región
1 545,39 € nadácia Spoločne pre región Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
5. Február 2023
Nájomná zmluva 001/2022
ZUŠ - Nájomná zmluva 001/2022
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Anima Libera Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
5. Február 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže „Olympiáda v anglickom jazyku“, Matematická olympiáda“ a „Šaliansky Maťko“ ZŠ, SOŠ a gymnázií okresu Veľký Krtíš, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-14/23
300,00 € Mesto Veľký Krtíš (prostredníctvom CVČ Veľký Krtíš) Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
5. Február 2023
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Zasielanie elektronických faktúr - MADE
0,00 € MADE spol, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156
5. Február 2023
MADE - zmluva o poskytnutí licencie
Licenčná zmluva č. U1755/2013
Doplnená
0,00 € MADE spol, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Horný Hričov 156