Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
2024 a č. ZOST-O-2024-359-000001
1 000,00 € KOOR Východ, s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu
3253/05/2024
5 200,00 € Cestovná kancelária FANY FANY STORE s.r.o. Základná škola, Užhorodská 39, Košice
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
53/2024
500,00 € Autolanc, s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
62/2024
1 000,00 € City Houses Properties s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
61/2024
500,00 € FUN & PLAY s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
59/2024
200,00 € ZGROUP REALITY, s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
58/2024
300,00 € EBA, s.r.o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
57/2024
200,00 € BSL Trading, s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
56/2024
200,00 € LEPAL TECHNIK, spol. s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
55/2024
200,00 € Smart wood Slovakia, s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o umiestnení reklamy
54/2024
230,00 € Gastro3J s. r. o. Mesto Strážske
26. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov
15/2024
0,00 € Up Dejeuner s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
26. Máj 2024
Prenájom kultúrneho domu
OP/2024/00443389
30,00 € Obec Ordzovany Katarína Slivková
26. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450050174 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-017
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 6450049998 (cestovné poistenie osôb)
Z-2024-016
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
26. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401203FND3 pre projekt "Električky pre Bratislavu – 2. fáza"
O 119/2024
11 338 231,08 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Električky pre Bratislavu"
750/CC00/2024
11 410 195,29 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26. Máj 2024
Zmluva o dielo
37/2024
3 399 000,00 € CONSTRUCT, s. r. o Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
26. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo
60-50-24
52 008,00 € Weldastry, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_089/2024
60,00 € Minaříková Dana Mesto Trenčianske Teplice