Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/166 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/166
0,00 € RNDr. Jarmila Hlávková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21.
Január
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/34/012/58
0,00 € Obec Brezovka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21.
Január
2021
Darovacia zmluva č.: UR 2/2020
0701/0038/20
2 000,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
Január
2021
DOHODA č.21/16/54E/120
1543/2021
0,00 € Miroslav Szegeny ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
21.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/71
263_Dohoda
0,00 € Jakub Hladký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/36 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp
21/22/54E/36
0,00 € Ing. Eva Sivková EVELIN TOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21.
Január
2021
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON-2021_000150-001
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava Vladimír Berec
21.
Január
2021
Dohoda č.21/18/54E/28 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/54E/28
0,00 € Milica Mislovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21.
Január
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/012/48
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21.
Január
2021
Dodatok č.1 k dohode číslo:20/14/54E/2879 o poskytnutí finančného príspevku - Opatrenie č.4(A) v rámci projektu ,,Prvá pomoc"
20/14/54E/2879 Dodatok č.1
0,00 € Angelika Stojková - EURÓPA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
21.
Január
2021
Kúpna zmluva
827 118-079/2020/SM-Ko
1 575,00 € Železnice Slovenskej republiky Jaroslav Hejda, Marta Hejdová
21.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/246 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/246
0,00 € Soňa Mikuľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21.
Január
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č, 5/PP/2015 o nájme nebytových priestorov
ZM275202101
0,00 € Mesto Gelnica Centrum pre deti a rodiny Gelnica
21.
Január
2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2021/002755-001
SE_ZM_ SE-OD1-2021-002755-001_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
21.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/284 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/284
0,00 € Jakub Homoľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
Január
2021
DOHODA č. 21/16/54E/75
1544/2021
0,00 € Helena Hricová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
21.
Január
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/010/14
0,00 € ADM n.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21.
Január
2021
Dohoda číslo 21/37/54E/287 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dohoda číslo: 21/37/54E/287
0,00 € Mgr. Lukáš Lacko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
Január
2021
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1459/2018 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Daniela Nalevanková
21.
Január
2021
Dohoda číslo: 20/41/54E/8115 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda číslo: 20/41/54E/8115
0,00 € Radovan Klikáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice