Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
August
2021
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
119 535,18 € Milan Kleiman - TPK Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trnava
2.
August
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021238/2021
875,00 € Mgr. Jozef Krasula, ArtD. Národné osvetové centrum
2.
August
2021
Kúpna zmluva MPV FO - 10591/6253/2021
732/6253/2021
281,75 € Palečka Ján Slovenská správa ciest, Bratislava
2.
August
2021
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
112/2021/MPRVSR-240
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2.
August
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
640862179
10 000,00 € Mgr. Iveta Budzáková Fond na podporu vzdelávania
2.
August
2021
Dohoda o hosťovaní / Hosting Agreement
Z/2021/1509/XIV/FMFI/DEK
1 400,00 € Dr. Chandu Byram Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 303020Q334
134/2021/MPRVSR-630
0,00 € Sankt Hubert SK, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2.
August
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094934
160,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
2.
August
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2095072
625,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
2.
August
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2095073
160,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
2.
August
2021
PODLICENČNÍ SMLOUVA
ZM2027194
2 000,00 € NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV Rozhlas a televízia Slovenska
2.
August
2021
Hromadná licenčná zmluva
Z/2021/1508/XIV/RUK/OVV
926,00 € Slovenský ochranný zväz autorský Univerzita Komenského v Bratislave
2.
August
2021
Zmluva o nájme nehnuteľností
NZ/TAT/VR/28/2021
480,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Miloslav Matula
2.
August
2021
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 01,02/2021/NSS
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 01,02/2021/NSS
100,00 € fyzické osoby - podľa priloženej vzorovej zmluvy a menného zoznamu - uvedená hodnota predmetu zmluvvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
2.
August
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
639462167
5 000,00 € Ing. Tatiana Hadbavná Fond na podporu vzdelávania
2.
August
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/07/54E/36
Dohoda o ukončení dohody 21/07/054/36
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
2.
August
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
641362184
15 000,00 € Mgr. Viera Jankovčínová Fond na podporu vzdelávania
2.
August
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV - 20-0425
PF 71/2021
230 000,00 € Agentúra na podporu vývoja a výskumu Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
2.
August
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/1507/II/FMFI/DEK
14 961,60 € Seed Cognitiva - Robotics Innovation, Lda Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2.
August
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 152/2019/MPRVSR-630
152/2019/MPRVSR-630/D1
0,00 € Sankt Hubert SK, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR