Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Marec
2021
Memorandum o spolupráci č. 0127/VSD/2021
UPJŠ - 37/2021
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3.
Marec
2021
ZMLUVA O DIELO č.0011/VSE/2021
68/2021
11 631,29 € Východoslovenská energetika, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3.
Marec
2021
Zmluva o prenechaní nebytových priestorov do nájmu
020/VŠMU/2021
0,00 € B Group, a. s. Vysoká škola múzických umení
3.
Marec
2021
Dohoda č. 21/25/54E/1438 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/25/54E/1438
0,00 € Milan Mucha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
3.
Marec
2021
Dohoda č. 21/25/54E/1216 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
21/25/54E/1216
0,00 € Martin Gajdošík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
3.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/43/54E/206
0,00 € LADUX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/202
0,00 € Adrián Dáni - DRE-FOREST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/384 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/08/54E/384/TT
0,00 € Patrik Minarovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
3.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/43/54E/189
0,00 € AGRO Slavošovce, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/43/54E/149
0,00 € Patrik Laczo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/456
0,00 € MUDr. Ján Stretavský, stomatológia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/483
0,00 € DR-LINE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
3.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia"
083/2021/OPII/VA
4 294 312,07 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
3.
Marec
2021
Dohoda číslo: 21/25/54E/1232 v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (B)
21/25/54E/1232
0,00 € Jana Prokešová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
3.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20213621_Z
27 538,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice
3.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20213618_Z
24 476,10 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
3.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20213617_Z
1 547,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20213615_Z
12 006,00 € UNOTECH, spol. s r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
3.
Marec
2021
Rámcová dohoda
Z20213571_Z
4 424,00 € PARAPETROL a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
3.
Marec
2021
Kúpna zmluva
Z20213611_Z
1 362,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Slovenská technická univerzita v Bratislave