Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78359-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Šugár
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78358-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Sedláček
24. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78357-1
106,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Juraj Flamík
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/58
173/2024
40,00 € Mesto Sereď Elena Mrvová
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/248
172/2024
40,00 € Mesto Sereď Alžbeta Kiššová
24. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/36
171/2024
20,00 € Mesto Sereď Jozef Báby
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
108/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing. Ľubomíra Poláková
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001088
210,00 € Marianum Mária Zrubcová
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000079
170,00 € Marianum Peter Kubáč
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001091
169,35 € Marianum Mgr. Božena Kusková
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1060000129
140,00 € Marianum Mária Ďuržová
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000767
210,00 € Marianum Ing. Kamila Brantalová
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000475
170,00 € Marianum Svitlana Liesna
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000769
140,00 € Marianum Ing. Eduard Gašparovič
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001119
209,54 € Marianum Mgr. Miroslav Karabin
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001090
170,00 € Marianum Ľubomír Novotný
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001089
168,00 € Marianum Stanislav Šebesta
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2120000120
170,00 € Marianum Lea Rinaldi
24. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000768
136,00 € Marianum Miroslav Hipki
24. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Baťapoint
30/2024
10 000,00 € Mesto Partizánske Fabrika umenia