Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2014
Prepravno-obstarávateľská zmluva
CRZ-1476116
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. SLOVNAFT, a.s.
6. Február 2024
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
Dodatok č.VII k 7-02/2500/2018/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o.
29. Február 2024
ZoPVS
243005-0000603594
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Gemer
5. Február 2024
POZ
06-4S22-24-0000803901
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zberné suroviny Žilina a.s.
28. Február 2024
ZoPVS
245005-0000603593
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. KBZ s.r.o.
4. Marec 2024
Zmluva č. 001/O220/VI/ZSSK CARGO/2020 o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
Zmluva č. 001/O220/VI/ZSSK CARGO/2020 o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
1200015567
60,91 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Zuzana Chachaľáková
4. Marec 2024
Dohoda o zániku vecného bremena OV Žilina
Dohoda o zániku vecného bremena/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
1200015566
78,96 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Szabolcs Nagy
29. Február 2024
ZoPVS
043003-0000603595
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. MFC, s.r.o.
4. Marec 2024
ZoPVS
343004-0000603596
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Knauf Insulation, s.r.o.
23. Február 2024
ZoPVS
244004-0000603591
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Agropodnik a.s. Trnava
29. Február 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 841072010-1-2024-NZKN
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 841072010-1-2024-NZKN
792,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
29. Február 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D56548101/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
29. Február 2024
Zmluvy o spolupráci dopravcov v medzištátnej doprave v PPS
03/2024 Zml.o spol.preprave a spol. v PPS
0,00 € PSP CARGO GROUP S.A. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
29. Február 2024
Kúpna zmluva
1200015565
728,22 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing.Roman GONO
4. Marec 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D120787
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Cargo Logistics, a.s.
4. Marec 2024
Dodatok k DoC VP
0100832203/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
4. Marec 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121063
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TAMTRON s.r.o.
4. Marec 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121064
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TAMTRON s.r.o.