Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12031001/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
15. Január 2024
Dodatok k DoC VP
0100831501/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SFG Holding, s.r.o.
30. Január 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D11918201/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
2. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0100835701/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
24. Január 2024
Dohoda o cene VP
0001008357
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
24. Január 2024
Dohoda o cene VP
0001008365
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
31. Január 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D119737
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Milan Holiga HM TECHNIK
5. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0100834801/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERFRACHT s.r.o.
5. Január 2024
Vlečková zmluva
VZ032032
0,00 € FRUCONA Košice, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
9. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0D10080735/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
4. Január 2024
Zmluva na poskytovanie služieb pomocnej prevádzky č. 4600006155/RKsZ/2021, Dodatok č.2
4600006155/RKsZ/2021, Dodatok č.2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
4. Január 2024
Zmluva o dielo č. V-14/2017/S41, Dodatok č. 5
V-14/2017/S41, Dodatok č. 5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. AXBENET, s.r.o.
4. Január 2024
Zmluva (dohoda) na nákup tepla
25/TR905/3KE/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
4. Január 2024
Zmluva (dohoda) na nákup tepla
26/TR904/3KE/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
4. Január 2024
VZ032034
VZ032034
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
9. Január 2024
Dodatok k DoC VP
0D10082162/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121005
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
10. Január 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121006
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
12. Január 2024
Dohoda o cene-tranz.
0000407705
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
25. Január 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D407644
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.