Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D407479
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics Austria GmbH
15. Február 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D40769302/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
15. Február 2024
Zmluva o podm.NP
0000009095
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. GESCRAP SLOVAKIA s.r.o.
27. Február 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D11962701/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
9. Február 2024
Zmluva o operatívnom leasingu
LZO/24/00160
16 764,96 € ČSOB Leasing, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o operatívnom leasingu
LZO/24/00163
16 765,44 € ČSOB Leasing, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o operatívnom leasingu
LZO/24/00162
22 581,12 € ČSOB Leasing, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9. Február 2024
Zmluva o operatívnom leasingu
LZO/24/00161
29 159,04 € ČSOB Leasing, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
8. Február 2024
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č.: 421-L-23-58-1191
01/2024 TT
0,00 € MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
8. Február 2024
Rámcová zmluva o dielo na vykonanie ťažkých bežných opráv (Nbt) na 100 nákladných vozňoch
1100055703/99400/2023-U30
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
8. Február 2024
Rámcová zmluva o dielo na vykonanie strednej opravy 41 cisternových nákladných vozňov
1100055704/99401/2023-U30
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
14. Február 2024
Dohoda o cene VP
00D1008297
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
20. Február 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121044
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
6. Február 2024
Zmluvy o prenájme nehnuteľ., nebyt. priestorov, hnuteľ. vecí, stavieb a pozemkov
40002908 Dodatok č.1/1
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
6. Február 2024
Zmluvy o prenájme nehnuteľ., nebyt. priestorov, hnuteľ. vecí, stavieb a pozemkov
40002906 Dodatok č.1/1
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
8. Február 2024
Dodatok k DoC-vývoz
0012100302/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Cargo Logistics, a.s.
21. Február 2024
Dohoda o cene VP
0001008370
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
5. Február 2024
Dodatok č.1 k NZ 40002907
Dodatok č.1 k NZ 40002907/1
6 336,96 € Slovenské elektrárne, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5. Február 2024
Dodatok č.1 k NZ 40002905
Dodatok č.1 k NZ 40002905/1
705,60 € Slovenské elektrárne, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15. Február 2024
Dodatok k DoC VP
0100835801/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOV-VAGON, a.s.