Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
428/2023
500,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
28. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
464/2023
200,00 € Lukáš Karaba Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
28. September 2023
Príkazná zmluva
465/2023
500,00 € Samuel Chovanec Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. September 2023
Príkazná zmluva
461/2023
50,00 € Lenka Adamcova Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. September 2023
Príkazná zmluva
462/2023
50,00 € Vivien Kvasnicová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. September 2023
Príkazná zmluva
463/2023
100,00 € Michaela Prablesková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
451/2023
0,00 € Adam SAVKA Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
453/2023
0,00 € Emma Gombitová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
454/2023
0,00 € Natália Plesníková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
455/2023
0,00 € Anja Naňová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
456/2023
0,00 € Jozef Chajdiak Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
457/2023
0,00 € Kristína Rozičová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
458/2023
0,00 € Jozef Chajdiak Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
459/2023
0,00 € Andrej Škriniar Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. September 2023
ZMLUVA
460/2023
0,00 € Andrej Škriniar Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
25. September 2023
Z M L U V A O VEDENÍ WORKSHOPU
450/2023
170,00 € Vladimír Krupa Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. September 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
425/2023
760,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. September 2023
ZMLUVA
446/2023
0,00 € Emöke Vargová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0301
448/2023
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. September 2023
ZMLUVA O DIELO
449/2023
4 269,22 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza