Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Príkazná zmluva
323/2023
30,00 € Anna Vartecká Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Máj 2023
Príkazná zmluva
324/2023
70,00 € Oto Hudec Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Máj 2023
Príkazná zmluva
325/2023
30,00 € Hynek Alt Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Máj 2023
Príkazná zmluva
326/2023
60,00 € Tomáš Rafa Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
246/2023
210,00 € Peter Važan Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
247/2023
100,00 € Viktória Kollerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
248/2023
50,00 € Eva Pelechová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
249/2023
50,00 € Piotr Pacalowski Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
250/2023
50,00 € Hana Novotná Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
251/2023
50,00 € Petr Novague Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
252/2023
50,00 € Lucia Mlynčeková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
253/2023
50,00 € Peter Michalík Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
254/2023
50,00 € Peter Megyeši Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
255/2023
50,00 € Branislav Matis Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
256/2023
50,00 € Marek Mati Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
257/2023
50,00 € Milan Machajdík Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
258/2023
50,00 € Michala Lipková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
259/2023
50,00 € Dana Lapšanská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
260/2023
50,00 € Eduard Kudláč Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Máj 2023
Príkazná zmluva
261/2023
50,00 € Petra Kovácsová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave