Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
389/2023
200,00 € Erik Vilím Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
387/2023
500,00 € Marcel Benčík Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
383//2023
539,12 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave HANY KAŠIČKOVÁ s.r.o.
7. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
385/2023
280,00 € Michal Chrastina Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO
384/2023
1 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
378/2023
250,00 € Dana Tomečková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
379/2023
250,00 € Erik Vilím Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
380/2023
250,00 € Ľudmila Machová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
381/2023
150,00 € Ján Šipöcz Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
4. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
382/2023
250,00 € Jana Babušiaková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
28. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
375/2023
1 046,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave SixB, s.r.o.
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
376/2023
0,00 € Slezská univerzita v Opave, Filozofícko-pŕírodovedecká fakulta v Opave, Inštitút tvurčí fotografie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
377/2023
0,00 € KUNSTHALLE BRATISLAVA, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republik Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
373/2023
0,00 € Rita Wagnerová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
374/2023
0,00 € Jana Bojsová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
362/2023
100,00 € Derek Rebro Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Tereza Maco
363/2023
800,00 € Tereza Maco Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Príkazná zmluva
364/2023
80,00 € Tomáš Murár Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Príkazná zmluva
365/2023
40,00 € Katarína Ihringová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Príkazná zmluva
367/2023
110,00 € Josef Fulka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave