Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2023
Príkazná zmluva
369/2023
30,00 € Ivan Gerát Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Príkazná zmluva
370/2023
60,00 € Peter Michalovič Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
371/2023
200,00 € Lucia Gregorová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Jún 2023
Z M L U V A O VEDENÍ WORKSHOPU
372/2023
1 500,00 € Marek Střalka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. Jún 2023
Príkazná zmluva
360/2023
50,00 € Lucia Gregorová Stach Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. Jún 2023
Príkazná zmluva
361/2023
1 200,00 € Monika Mitášová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
19. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
359/2023
160,00 € A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru, o.z. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM - Múzeí v Martine
358/2023
25,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Jún 2023
ZMLUVA 0 NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
357/2023
550,00 € Otvorená spoločnosť, spol. s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. Jún 2023
Príkazná zmluva
355/2023
50,00 € Piotr Pacalowski Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. Jún 2023
Príkazná zmluva
356/2023
70,00 € Pavol Kráľ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
12. Jún 2023
Príkazná zmluva
354/2023
40,00 € Štefan Polakovič Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
331/2023
50,00 € Milan Hanko Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
332/2023
70,00 € Ludmila Zozuľáková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
334/2023
90,00 € Jan Kyncl Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
335/2023
40,00 € Boris Meluš Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
336/2023
40,00 € Ľubica Hustá Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
337/2023
90,00 € Jan C. Löbl Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
339/2023
30,00 € Mária Hriešik Nepšinská Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11. Jún 2023
Príkazná zmluva
340/2023
50,00 € Eduard Kudláč Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave