Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/20-1
0,00 € PEDORE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/13-1
0,00 € LASY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/115
14 152,88 € BK & Co. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/35-1
0,00 € CIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/24-1
0,00 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/10-1
0,00 € VEPOS Horného Turca n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/4-1
0,00 € Gergiš s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/6-1
0,00 € RA design, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/36-1
0,00 € Gergiš s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/16-1
0,00 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/3-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/14-1
0,00 € Liana Blahová, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/15-1
0,00 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/18-1
0,00 € Naša Bublinka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/1-1
0,00 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/11-1
0,00 € Drienok s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/33-1
0,00 € Marko group s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/17-1
0,00 € JAMUNA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/2-1
0,00 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19a - NP
24/23/19A/1-1
0,00 € Liana Blahová, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin