Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/91
4 709,05 € Elena Navrátilová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/65
4 709,05 € Dušan Križka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/76
9 418,10 € HUNTING TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/70
14 127,15 € AGRIFARMI, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/62
4 709,05 € Jeanette Nálevanková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/21
113,04 € Obec Sučany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/22
226,08 € Obec Vrícko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/17
226,08 € Obec Jazernica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/20
339,12 € Obec Slovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/18
1 130,40 € Mesto Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/16
226,08 € Obec Budiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/19
339,12 € Obec Nolčovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/73
9 418,10 € Michal Považan - EUTECH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/64
4 709,05 € Jozef Serek - MONA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby
24/23/054/15
18 750,00 € Mesto Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/23/19B/17
52 741,24 € JAMUNA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/23/19B/20
168 112,41 € PEDORE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/61
9 418,10 € Anton Strakoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/68
4 709,05 € Ing. Ondrej Pramuk, COVER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/67
9 418,10 € Mgr. Lucia Plešová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin