Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NP V-2/MT
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí NFP č. NP V-2/MT
1 098 769,74 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin
31. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 162/OKMPESF/2013/NP XXXI/MT
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 162/OKMPESF/2013/NP XXXI/MT
786 356,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. Máj 2014
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 162/OKP/2011/NP I-2/D/MT
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 162/OKP/2011/NP I-2/D/MT
785 000,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. November 2014
Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku č.290/OKMPESF/2014/MT
290/OKMPESF/2014/MT
635 747,27 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
12. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.
24/23/19B/2
616 506,96 € SBS KOBRA Martin, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
10. December 2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/MT
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/MT
508 816,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. September 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP_č. 27110130016/MT
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP_č. 27110130016/MT
482 155,54 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin
26. November 2012
Zmluva o poskytnutí NFP č. 401/OKMPESF/2012/NP XXI/MT
401/OKMPESF/2012/NP XXI/MT
464 298,68 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin
6. Apríl 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/23/53G/32
Doplnená
420 421,42 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
21. November 2012
Zmluva o poskytnutí NFP č. 394/OKMPESF/2012/NPVybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/MT
394/OKMPESF/2012/NPVybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK/MT
380 635,45 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Martin
13. Apríl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/21
339 598,78 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
9. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 241/OKMPESF/2014/MT
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 241/OKMPESF/2014/MT
335 219,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.
24/23/19B/1
334 459,39 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29. Apríl 2024
Dohoda §54, NP Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike
24/23/054/102
328 801,90 € DONJON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/5
294 160,08 € IDM SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Február 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/23/53G/4
Doplnená
255 860,51 € MH ASIST, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25. Február 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/23/53G/4
255 860,51 € MH ASIST, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov IP podľa §53g
21/23/53G/11
Doplnená
189 618,30 € SBS KOBRA Martin, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
13. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/1
254 168,34 € MH ASIST, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30. Apríl 2020
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva
20/23/054/73
227 816,16 € Diadém-združenie záchrany hradu Blatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin