Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/23/010/46-1
0,00 € Obec Sklené Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/23/19B/21
86 175,30 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/86
9 418,10 € Zuzana Adamová - Kozmetika ZUZANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/23/054/25
113,04 € Obec Folkušová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/57
4 709,05 € Renáta Tomašovičová - Larra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/69
4 709,05 € Iveta Šramelová - Iveta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/23/19B/19
64 231,32 € P&M house, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/85
4 709,05 € Marta Váleková MV - Nails Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/99
4 709,05 € Marián Herčút ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/66
9 418,10 € Lotis, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/101
4 709,05 € Ing. Jana Paľová - UNIPAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/100
4 709,05 € Mária Hamžíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/89
4 593,25 € MediPark s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/74
9 418,10 € Dušan Štípala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/72
4 709,05 € Jana Veselková - VLASOVÉ ŠTÚDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/95
4 709,05 € Ing. Ján Buchanec Technik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/96
4 709,05 € Ing. Ján Buchanec Technik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/97
4 709,05 € Emília Slezáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/23/060/81
4 709,05 € Ing. Peter Kucian AND & REAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/23/060/80
4 709,05 € Ing. Martin Orlický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin