Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Nájomná zmluva
2023093001
115,33 € Lucia Krupová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
1. Október 2023
Dodatok č.2
2023092601
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2023090402
1 000,00 € PM-elektromont s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. September 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2023091801
1,00 € Kristína Konečná Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2023082102
1 000,00 € CEE Capital Management, a.s. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
4. September 2023
Mandátna zmluva
2023090401
1 890,00 € K Consulting, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
2023083001
3 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
26. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023071803
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
23. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023082101
59,69 € Slovak Telekom, a.s. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
8. August 2023
Dodatok č.1
2023080801
0,00 € SAMOSTAV, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
8. August 2023
Dodatok č.1
20230808011
0,00 € SAMOSTAV, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
31. Júl 2023
Zmluva o reklame
2023072602
500,00 € Marián Šupa Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
30. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023072601
0,00 € Zuzana Jakubcová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
22. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023072001
0,00 € Miroslav Kontína Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Júl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení správy o hodnotení strategického dokumentu na posúdenie vplyvov navrhovaného projektu "Zmeny a doplnky 05/2017 UPN obce Bučany" na životné prostredie
2023071802
7 000,00 € VWD, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2023071801
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme Domu služieb
2023071201
200,00 € GORO, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu
2023071301
200,00 € Lucia Malovcová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
18. Júl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura
2023060901
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
18. Júl 2023
Príkazná zmluva
2023052502
600,00 € Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany