Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
62024
0,00 € Ján Sidorjak Obec Lukov
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
52024
0,00 € Ján Sidorjak Obec Lukov
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
42024
0,00 € Miroslav Šellong Obec Lukov
2. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
03/2024
Doplnená
0,00 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Lukov
27. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
160
0,00 € Obec Lukov Ing. Erika Brudňaková
26. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
02/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Lukov
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3240853
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lukov
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2024/PO1036
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Lukov
12. Marec 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2024/111
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Lukov
29. Február 2024
Zmluva o dielo
01/2024
0,00 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Obec Lukov
29. Február 2024
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy
01
0,00 € Mgr. Janka Hossová Obec Lukov
28. Február 2024
Mandátna zmluva - ,,Lukov - rozšírenie vodovodu,,
01/24
0,00 € Elli consulting s. r. o. Obec Lukov
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní laboratórnych vyšetrení vzoriek pitných vôd
0001
0,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Obec Lukov
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
147
0,00 € Obec Lukov Ždiňák Jaroslav
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
113
0,00 € Obec Lukov Ždiňáková Žofia
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
22
0,00 € Obec Lukov Roháľová Zdenka
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
28
0,00 € Obec Lukov Šveda Róbert
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
66
0,00 € Obec Lukov Ščurok Jozef
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
135
0,00 € Obec Lukov Bilá Štefánia
19. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
27
0,00 € Obec Lukov Zaletová Alena