Centrálny register zmlúv

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/37
0,00 € Obec Lukov Džunda Milan
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/36
0,00 € Obec Lukov Džmura Marek
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/35
0,00 € Obec Lukov Džmura Ivan
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/34
0,00 € Obec Lukov Dubňanský Milan
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/33
0,00 € Obec Lukov Drutarovský Milan
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/32
0,00 € Obec Lukov Drutarovská Iveta
12. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/31
0,00 € Obec Lukov Doroš Ivan
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/30
0,00 € Obec Lukov Čižmár Ján
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/29
0,00 € Obec Lukov Červeňáková Božena
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/28
0,00 € Obec Lukov Červeňák Milan
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/27
0,00 € Obec Lukov Červeňák Michal
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/26
0,00 € Obec Lukov Červeňák Ján
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/25
0,00 € Obec Lukov Černický Pavel
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/24
0,00 € Obec Lukov Čech Anton
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/20
0,00 € Obec Lukov Brudňáková Oľga
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/21
0,00 € Obec Lukov Buliščák Mikuláš
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/22
0,00 € Obec Lukov Cingeľ Jozef
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/23
0,00 € Obec Lukov Cinová Oľga
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/19
0,00 € Obec Lukov Brenišinová Božena
11. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke pitnej vody
1/18
0,00 € Obec Lukov Brenišin Ľuboš