Centrálny register zmlúv

Obec Lukov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/117
0,00 € Obec Lukov Rohaľ Adrián
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/116
0,00 € Obec Lukov Rodaničová Nataša
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/115
0,00 € Obec Lukov Rodáková Erika
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/114
0,00 € Obec Lukov Reviľáková Mária
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/113
0,00 € Obec Lukov Reviľák Vasiľ
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/112
0,00 € Obec Lukov Reviľáková Ľudmila
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/111
0,00 € Obec Lukov Rejda Ján
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/110
0,00 € Obec Lukov Ratvaj Jaroslav
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/109
0,00 € Obec Lukov Rakášová Mária
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/108
0,00 € Obec Lukov Petruš Andrej
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/107
0,00 € Obec Lukov Pelková Jaroslava
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/106
0,00 € Obec Lukov Pekárová Jana
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/105
0,00 € Obec Lukov PEJOMA s. r. o.
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/104
0,00 € Obec Lukov Pavúková Ľudmila
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/103
0,00 € Obec Lukov Pavlič Milan
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/102
0,00 € Obec Lukov Pavelčáková Mária
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/101
0,00 € Obec Lukov Onufer Viliam
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/100
0,00 € Obec Lukov Olenčin Jaroslav
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/99
0,00 € Obec Lukov Molčanová Oľga
15. Január 2024
Dodatok č.1. k zmluve o dodávke pitnej vody
1/98
0,00 € Obec Lukov Molčanová Mária