Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Tvarožná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
2022/034
1 144,64 € Centrum voľného času Kežmarok Obec Tvarožná
26. Máj 2022
Kúpna zmluva
2022/009
1,00 € Diana Krajčová Obec Tvarožná
3. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2022/018
0,00 € encare, s.r.o. Obec Tvarožná
22. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
2022/039
0,00 € Encare, s.r.o. Obec Tvarožná
14. Jún 2022
Dodatok číslo 2022/1 k Zmluve o udelenie licencie
2022/011
59,99 € Foresta SK, a.s. Obec Tvarožná
24. Jún 2022
Zmluva o dodaní služieb č.2/2022
2022/013
25,00 € František Soľava Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ
CRZ-25-04-2022-SK
348,00 € Galileo Corporation Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencov
2/2022/UA
0,00 € Hana Vitrenko Obec Tvarožná
24. Jún 2022
Zmluva o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe
2022/012
0,00 € Hotelová akadémia Otta Brucknera Obec Tvarožná
6. December 2022
Dodatok č.2 k zmluve č.6/2018
2022/038
2 100,00 € Ing. Mária Kyseľová Obec Tvarožná
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
2022/042
5 880,00 € INSUCCOR, Radvanská 6138/30, 974 00 Banská Bystrica Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Dodatok č. DBK/18/06/0459 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/174 zo dňa 16.9.2009
DBK/18/06/0459
0,00 € Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Darovacia zmluva
3/2022/UA
1 000,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
14. Jún 2022
Darovacia zmluva č.Tvarožná /02/2022 HP
2022/010
1 000,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
9. August 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č.5/2022/SZ o nakladaní s komunálnym odpadom
2022/021
0,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
5. Október 2022
Dodatok č.3 k Zmluve č.06_2019/KO
2022/031
0,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
19. August 2022
Kúpna zmluva
2022/027
119,00 € Matúš Kopkáš Obec Tvarožná
3. Január 2023
Mandátna zmluva
2022/045
160,00 € Matúš Korpa -BTS Kras Obec Tvarožná
20. Október 2022
Darovacia zmluva
2022/035
1 755,34 € Občianske združenie Pripravené dlane Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci
2022/006
820,00 € Obec Tvarožná Galyna Shulgach