Centrálny register zmlúv

Obec Tvarožná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva o dielo
2023/001
55 880,85 € PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o Obec Tvarožná
16. November 2022
Zmluva o NFP č.307090BCH7
307090BCH7 - 2022/028
44 396,02 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Tvarožná
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
2022/042
5 880,00 € INSUCCOR, Radvanská 6138/30, 974 00 Banská Bystrica Obec Tvarožná
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/007
3 000,00 € Obec Tvarožná Dobrovoľná požiarna ochrana SR
6. December 2022
Dodatok č.2 k zmluve č.6/2018
2022/038
2 100,00 € Ing. Mária Kyseľová Obec Tvarožná
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tvarožná
2022/022
2 000,00 € Obec Tvarožná Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
20. Október 2022
Darovacia zmluva
2022/035
1 755,34 € Občianske združenie Pripravené dlane Obec Tvarožná
20. Október 2022
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času
2022/034
1 144,64 € Centrum voľného času Kežmarok Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Darovacia zmluva
3/2022/UA
1 000,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
14. Jún 2022
Darovacia zmluva č.Tvarožná /02/2022 HP
2022/010
1 000,00 € Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Tvarožná
29. Apríl 2022
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci
2022/006
820,00 € Obec Tvarožná Galyna Shulgach
29. Apríl 2022
Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ
CRZ-25-04-2022-SK
348,00 € Galileo Corporation Obec Tvarožná
3. Január 2023
Mandátna zmluva
2022/045
160,00 € Matúš Korpa -BTS Kras Obec Tvarožná
19. August 2022
Kúpna zmluva
2022/027
119,00 € Matúš Kopkáš Obec Tvarožná
14. Jún 2022
Dodatok číslo 2022/1 k Zmluve o udelenie licencie
2022/011
59,99 € Foresta SK, a.s. Obec Tvarožná
1. August 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
2022/017
30,00 € Obec Tvarožná Jozef Horváth
30. November 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
2022/037
30,00 € Obec Tvarožná Obec Tvarožná
24. Jún 2022
Zmluva o dodaní služieb č.2/2022
2022/013
25,00 € František Soľava Obec Tvarožná
22. December 2022
Nájomná zmluva č.169/cint.
2022/040
15,00 € Obec Tvarožná Katarína Zbraneková
19. August 2022
Nájomná zmluva
2022/029
10,00 € Peter Džadoň Obec Tvarožná