Centrálny register zmlúv

Obec Tvarožná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/007
3 000,00 € Obec Tvarožná Dobrovoľná požiarna ochrana SR
11. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2022/8
0,00 € Obec Tvarožná Lucia Gorfol
1. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
2022/015
0,00 € Obec Tvarožná Jaroslav Rybaŕík
1. August 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
2022/017
30,00 € Obec Tvarožná Jozef Horváth
3. August 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2022/019
0,00 € Obec Tvarožná VSD, a.s.
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tvarožná
2022/022
2 000,00 € Obec Tvarožná Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
12. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 195/ST
2022/023
0,00 € Obec Tvarožná Lukáš Kellner
12. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 196/ST
2022/024
0,00 € Obec Tvarožná Peter Madeja
12. August 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 197/ST
2022/025
0,00 € Obec Tvarožná Viera Horváthová
12. August 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
2022/026
0,00 € Obec Tvarožná Milan Slavkovský
11. Október 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 198/ST
2022/032
0,00 € Obec Tvarožná Dominik Novák
11. Október 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 198/ST
2022/032
0,00 € Obec Tvarožná Dominik Novák
30. November 2022
Nájomná zmluva na hrobové miesto
2022/037
30,00 € Obec Tvarožná Obec Tvarožná
22. December 2022
Nájomná zmluva č.169/cint.
2022/040
15,00 € Obec Tvarožná Katarína Zbraneková
22. December 2022
Zmluva č.199/ST
2022/044
0,00 € Obec Tvarožná Michal Janda
10. Január 2023
Zmluva č. 200/ST
2023/002
0,00 € Obec Tvarožná Martin Šromovský
1. August 2022
Zmluva o zriadení zberného miesta
2022/016
0,00 € OZV Pneu, s.r.o. Obec Tvarožná
19. August 2022
Nájomná zmluva
2022/029
10,00 € Peter Džadoň Obec Tvarožná
16. November 2022
Zmluva o NFP č.307090BCH7
307090BCH7 - 2022/028
44 396,02 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Tvarožná
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní bankových služieb
2022/041
0,00 € Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina Obec Tvarožná