Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 1/2023
1/2023 - FZ
8 707,00 € MV staving, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č.9/2023
9/2023
63 164,35 € BYTTHERM, s.r.o Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
7. Júl 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
8/2023
2 000,00 € Juraj Vlčák - KWH stavebné konzorcium Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
2. Jún 2023
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
636,00 € PROMYS soft, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 17/2023/LM
17/2023
208 969,01 € MV staving, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
22. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve 17/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve 17/2022
197 263,32 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
25. Január 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023
7/2023
4 259,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
19. Január 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023
6/2023
12 578,48 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
3/2023
17 850,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
42023
19 390,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
5/2023
9 649,99 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2019
13/2019
0,00 € Ing. Marián Foltín - OPF Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
12. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
23 000,00 € Jakub Ilavský s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
12. Január 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
2/2023
16 886,25 € Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
6. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2012402020
2012402020
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
6. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30852020
30852020
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022 - Dodatok č.1
6/2022
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022 - Dodatok č.1
3/2022 dodatok č. 1
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Zmluva o zabezpečení činnosti koodinátora bezpečnosti práce
23/2022
0,00 € GKV & Has. spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Zmluva č. ZO/2022TNP17038-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022TNP17038-3
0,00 € Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie