Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 17/2022
17/2022
1 448 925,36 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 17/2023/LM
17/2023
208 969,01 € MV staving, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
22. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve 17/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve 17/2022
197 263,32 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č.9/2023
9/2023
63 164,35 € BYTTHERM, s.r.o Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
12. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
23 000,00 € Jakub Ilavský s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
42023
19 390,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
3/2023
17 850,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
12. Január 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
2/2023
16 886,25 € Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Jún 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 18/2022
18/2022
14 400,00 € Juraj VLČÁK KWH - stavebné konzorcium Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
19. Január 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023
6/2023
12 578,48 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
21. Jún 2022
Zmluva na výkon Reštaurátorského dozoru č.20/2022
20/2022
9 950,00 € Krajčo Juraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
5/2023
9 649,99 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 1/2023
1/2023 - FZ
8 707,00 € MV staving, a.s. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
9. Júl 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 21/2022
21/2022
7 254,00 € ARCHICO, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
25. Máj 2022
Kúpna zmlva č. 16/2022
16/2022
5 890,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
25. Január 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023
7/2023
4 259,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Kúpna zmula č. Z20224957_Z
Z20224957_Z
3 470,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
7. Júl 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
8/2023
2 000,00 € Juraj Vlčák - KWH stavebné konzorcium Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluce č. 5/2020/DSS-ZP/CP
5/2020/DSS-ZP/CP
861,72 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Zmluva č. 16/2019/DSS-ZP/CP
16/2019/DSS-ZP/CP
861,72 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie