Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2022
Darovacia zmluva 1/2022
1/2022
30,00 € Vlasta Dudíková Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Darovacia zmluva č.2/2022
2/2022
380,55 € AGENTOM ALFA s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Darovacia zmluva č.3/2022
3/2022
821,99 € HARTMANN - RICO spol. sr.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
8. August 2022
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
222022
0,00 € MYPRO s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
9. Júl 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 21/2022
21/2022
7 254,00 € ARCHICO, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
21. Jún 2022
Zmluva na výkon Reštaurátorského dozoru č.20/2022
20/2022
9 950,00 € Krajčo Juraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 17/2022
Zmluva o dielo č. 17/2022
0,00 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Jún 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru č. 18/2022
18/2022
14 400,00 € Juraj VLČÁK KWH - stavebné konzorcium Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Kúpna zmula č. Z20224957_Z
Z20224957_Z
3 470,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
3. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 17/2022
17/2022
1 448 925,36 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
25. Máj 2022
Kúpna zmlva č. 16/2022
16/2022
5 890,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluce č. 5/2020/DSS-ZP/CP
5/2020/DSS-ZP/CP
861,72 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Zmluva č. 16/2019/DSS-ZP/CP
16/2019/DSS-ZP/CP
861,72 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
29. Apríl 2022
Zmluva o výkone supervízie č.8/2022
8/2022
40,00 € PhDr. Magdaléna Točíková Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. O.z. , Zmluva kúpna uzatvorená v zmysle §409 a násl O.z.
BL00981
0,00 € FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie