Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. O.z. , Zmluva kúpna uzatvorená v zmysle §409 a násl O.z.
BL00981
0,00 € FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 17/2022
Zmluva o dielo č. 17/2022
0,00 € TO-MY-STAV s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
8. August 2022
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
222022
0,00 € MYPRO s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Zmluva o zabezpečení činnosti koodinátora bezpečnosti práce
23/2022
0,00 € GKV & Has. spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Zmluva č. ZO/2022TNP17038-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022TNP17038-3
0,00 € Osobnyudaj.sk TN, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022 - Dodatok č.1
6/2022
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
30. November 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022 - Dodatok č.1
3/2022 dodatok č. 1
0,00 € MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
6. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2012402020
2012402020
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
6. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30852020
30852020
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
17. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2019
13/2019
0,00 € Ing. Marián Foltín - OPF Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Darovacia zmluva 1/2022
1/2022
30,00 € Vlasta Dudíková Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
29. Apríl 2022
Zmluva o výkone supervízie č.8/2022
8/2022
40,00 € PhDr. Magdaléna Točíková Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Darovacia zmluva č.2/2022
2/2022
380,55 € AGENTOM ALFA s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
2. Jún 2023
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
Dodatok č. 3/2023 k licenčnej zmluve číslo 20165A222
636,00 € PROMYS soft, s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
23. November 2022
Darovacia zmluva č.3/2022
3/2022
821,99 € HARTMANN - RICO spol. sr.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluce č. 5/2020/DSS-ZP/CP
5/2020/DSS-ZP/CP
861,72 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Zmluva č. 16/2019/DSS-ZP/CP
16/2019/DSS-ZP/CP
861,72 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
7. Júl 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
8/2023
2 000,00 € Juraj Vlčák - KWH stavebné konzorcium Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
24. Máj 2022
Kúpna zmula č. Z20224957_Z
Z20224957_Z
3 470,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
25. Január 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023
7/2023
4 259,96 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie