Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 12/ZoD/2022
12/ZoD/2022
600,00 € Adam Benko – Hranovnická Modrotlač Podtatranské múzeum v Poprade
13. Máj 2022
Autorská zmluva o dielo č. 14/ZoD/2022
14/ZoD/2022
200,00 € Adam Benko – Hranovnická modrotlač Podtatranské múzeum v Poprade
12. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 13/VZ/2022
13/VZ/2022
0,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre Podtatranské múzeum v Poprade
2. December 2022
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 41/ZV/2022
41/ZV/2022
0,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i Podtatranské múzeum v Poprade
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/060/3
22/060/3
59 600,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Podtatranské múzeum v Poprade
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/061/3
22/061/3
15 080,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Podtatranské múzeum v Poprade
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 21/KZ/2022
21/KZ/2022
83 839,86 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 222ZOD029
Dodatok č.1
0,00 € D&K klima, s. r. o Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 222ZOD029
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 222ZOD029
0,00 € D&K klima, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 20/ZoD/2022
20/ZoD/2022
16 071,19 € DELPHY, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
28. Apríl 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru investora č.11/Ztd/2022
11/Ztd/2022
Doplnená
4 800,00 € DKI Invest s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č.1106/2022
1106/2022
28 145,50 € Hrebik - VKP, spol.s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
19. Jún 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 18/AD/2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 18/AD/2022
2 471,00 € Ing. arch. Vladimír Šimkovič 1947 AA Podtatranské múzeum v Poprade
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.10/ZoD/2022
10/ZoD/2022
1 620,00 € Ing. Peter Bendík - THERMGAS Podtatranské múzeum v Poprade
11. Október 2022
Darovacia zmluva č.37/DZ/2022
37/DZ/2022
0,00 € Janka Medžová Podtatranské múzeum v Poprade
11. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 15/DZ/2022
15/DZ/2022
0,00 € Magdaléna Rybarčáková Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
0,00 € MAKO - kovovýroba, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2021
0,00 € MAKO - kovovýroba, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
26. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 39/ZoS/2022
39/ZoS/2022
1 500,00 € Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 25/ZoD/2022
25/Zod/2022
2 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade