Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Licenčná zmluva č. 34/LZf/2022
34/LZf/2022
19,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Rozhlas a televízia Slovenska
22. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 45/VZ/2022
45/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 338/2022/AXNV
338/2022/AXNV
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 44/VZ/2022
44/VZ/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Mesto Spišská Belá
11. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012808
6303012808
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Podtatranské múzeum v Poprade
21. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015466
7500015466
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Podtatranské múzeum v Poprade
23. Jún 2022
Darovacia zmluva č. 16/DZ/2022
16/DZ/2022
0,00 € Stanislava Lištiaková Podtatranské múzeum v Poprade
14. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 36_ZoS_2022
36/ZoS/2022
800,00 € Škola umeleckého priemyslu Kežmarok Podtatranské múzeum v Poprade
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke výtvarných diel č. 1/2023
1/2023
0,00 € Tatranská galéria Poprad Podtatranské múzeum v Poprade
12. Január 2023
Poistná zmluva č. 1159196
1159196
5 565,09 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
19. Október 2022
Poistná zmluva č. 11-419643
11-419643
942,40 € Union poisťovňa, a. s., Podtatranské múzeum v Poprade
5. Január 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania č. 47/ZZS/2022
47/ZZS/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
5. Január 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 48/ZSOÚ/2022
48/ZSOÚ/2022
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
25. Január 2023
Zmluva č. 42/2023 o platbe členského príspevku
42/2023
120,00 € Zväz múzeí na Slovensku Podtatranské múzeum v Poprade