Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 21/KZ/2022
21/KZ/2022
83 839,86 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/060/3
22/060/3
59 600,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Podtatranské múzeum v Poprade
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č.1106/2022
1106/2022
28 145,50 € Hrebik - VKP, spol.s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
19. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 19/ZoD/2022
Zmluva o dielo č. 19/ZoD/2022
23 772,55 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 20/ZoD/2022
20/ZoD/2022
16 071,19 € DELPHY, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
12. August 2022
Zmluva o dielo č. 30/ZoD/2022
30/ZoD/2022
15 900,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/061/3
22/061/3
15 080,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Podtatranské múzeum v Poprade
12. August 2022
Zmluva o dielo č. 29/ZoD/2022
29/ZoD/2022
15 000,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
12. Január 2023
Poistná zmluva č. 1159196
1159196
5 565,09 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
28. Apríl 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru investora č.11/Ztd/2022
11/Ztd/2022
Doplnená
4 800,00 € DKI Invest s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 25/ZoD/2022
25/Zod/2022
2 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 26/ZoD/2022
26/ZoD/2022
2 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade
19. Jún 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 18/AD/2022
Zmluva na výkon autorského dozoru č. 18/AD/2022
2 471,00 € Ing. arch. Vladimír Šimkovič 1947 AA Podtatranské múzeum v Poprade
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03942
22-540-03942
2 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04036
22-540-04036
2 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
20. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.10/ZoD/2022
10/ZoD/2022
1 620,00 € Ing. Peter Bendík - THERMGAS Podtatranské múzeum v Poprade
26. November 2022
Zmluva o spolupráci č. 39/ZoS/2022
39/ZoS/2022
1 500,00 € Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský Podtatranské múzeum v Poprade
19. Október 2022
Poistná zmluva č. 11-419643
11-419643
942,40 € Union poisťovňa, a. s., Podtatranské múzeum v Poprade
14. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 36_ZoS_2022
36/ZoS/2022
800,00 € Škola umeleckého priemyslu Kežmarok Podtatranské múzeum v Poprade
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 23/AV/2022
23/AV/2022
Doplnená
640,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ľuboš Urdzík, Mgr. Silvia Urdzíková