Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 21/KZ/2022
21/KZ/2022
83 839,86 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/060/3
22/060/3
59 600,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Podtatranské múzeum v Poprade
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-009/2023/SOIROPPO3-302071BQG1
MK-009/2023/SOIROPPO3-302071BQG1
49 997,68 € Podtatranské múzeum v Poprade Ministerstvo kultúry SR
20. Jún 2022
Zmluva o dielo č.1106/2022
1106/2022
28 145,50 € Hrebik - VKP, spol.s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
19. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 19/ZoD/2022
Zmluva o dielo č. 19/ZoD/2022
23 772,55 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 15/KZ/2023
15/KZ/2023
21 151,97 € Scholmobile, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
15. Jún 2023
Kúpna zmluva č.19/KZ/2023
19/KZ/2023
Doplnená
16 750,86 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 20/ZoD/2022
20/ZoD/2022
16 071,19 € DELPHY, s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
12. August 2022
Zmluva o dielo č. 30/ZoD/2022
30/ZoD/2022
Doplnená
15 900,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
8. September 2022
Zmluva o dielo č. 22/061/3
22/061/3
15 080,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Podtatranské múzeum v Poprade
12. August 2022
Zmluva o dielo č. 29/ZoD/2022
29/ZoD/2022
Doplnená
15 000,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
15. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 20/KZ/2023
20/KZ/2023
9 619,20 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 138/23/2023/UNL
138/23/2023/UNL
7 140,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 09/KZ/2023
09/KZ/2023
6 614,40 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 25/ZoD/2023
25/ZoD/2023
6 250,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade
12. Január 2023
Poistná zmluva č. 1159196
1159196
5 565,09 € Union poisťovňa, a. s. Podtatranské múzeum v Poprade
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02527
23-540-02527
5 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
28. Apríl 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru investora č.11/Ztd/2022
11/Ztd/2022
Doplnená
4 800,00 € DKI Invest s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-521-01216
23-521-01216
4 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
31. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO č. 26/ZoD/2023
26/ZoD/2023
3 800,00 € SK restauro s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade