Centrálny register zmlúv

Podtatranské múzeum v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 26/ZoD/2022
26/ZoD/2022
2 500,00 € Mgr. art. Štefan Kocka Podtatranské múzeum v Poprade
30. September 2022
Kúpna zmluva č. 33/KZ/2022
33/KZ/2022
90,00 € Milan Petráš Podtatranské múzeum v Poprade
3. Máj 2022
Zmluva o výpožičke č. 5/2022
Zmluva o výpožičke č. 5/2022
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. 8/2022
8/2022
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
1/2023
0,00 € Múzeum v Kežmarku Podtatranské múzeum v Poprade
19. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 19/ZoD/2022
Zmluva o dielo č. 19/ZoD/2022
23 772,55 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
28. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
0,00 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
29. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20211607/2
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20211607/2
0,00 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
4. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20221607/3
0,00 € Optimus Ceiling s. r. o. Podtatranské múzeum v Poprade
12. August 2022
Zmluva o dielo č. 29/ZoD/2022
29/ZoD/2022
15 000,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
12. August 2022
Zmluva o dielo č. 30/ZoD/2022
30/ZoD/2022
15 900,00 € Peter Moravčík - DAVID ŠTÚDIO Podtatranské múzeum v Poprade
20. Apríl 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografického materiálu (fotografie, reprodukcie fotografií, skeny) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade
09/LZ-F/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Muzeum hlavního města Prahy
15. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 17/AV/2022
17/AV/2022
428,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ing. Marek Miženko
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03942
22-540-03942
2 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04036
22-540-04036
2 000,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Fond na podporu umenia
21. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 23/AV/2022
23/AV/2022
Doplnená
640,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ľuboš Urdzík, Mgr. Silvia Urdzíková
22. Júl 2022
Licenčná zmluva č. 24/LZ-F/2022
24/LZ-F/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Obec Nová Lesná
27. Júl 2022
Licenčná zmluva č. 22/LZ-F/2022
22/LZ-F/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Mgr. Lucia Almášiová
11. August 2022
Dohoda o spolupráci č. 28/DoS/2022
28/DoS/2022
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade OZ Môj Princ
22. August 2022
Licenčná zmluva č.27/LZf/2022
27/LZf/2022
5,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Štúdio J+J, s.r.o., Ing. arch. Magdaléna Janovská