Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy uzavretej dňa 31.8.2012
2024/002
0,00 € SOŠ technická Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2024/PO1012
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
18. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/001
500,00 € SZUŠ Altamira Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
D/39/2023
Doplnená
0,00 € SAD Prešov Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
28. December 2023
Kolektívna zmluva 2024
CRZ-8767223
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/020
1 680,00 € Obec Nová Polhora Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
12. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
2023/019
24,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
11. December 2023
Zmluva o dielo
2023/018
130,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
8. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru
OP-23-736
2 057,83 € SmartBooks a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
6. December 2023
Darovacia zmluva
2023/017
29,90 € Mountfield SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
24. November 2023
Zmluva o spolupráci
2023/016
0,00 € Prešovská univerziuta v Prešove Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
9. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/015
0,00 € COOP Jednota Prešov, s.d. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o operatívnom prenájme zariadenia č. 2201
2201
0,00 € PcProfi s.r. o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
2023/014
0,00 € Tatra banka a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
23. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/013
0,00 € TOPO Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
23. Október 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
24031
Doplnená
3 518,40 € CK Slniečko Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Zmluva o príspevku na zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov
27/2023
0,00 € SAD Prešov Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Zmluva o dodávke tovaru
2023/009
0,00 € Mäso-údeniny František Hadzima Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/010
0,00 € Ľubonír Tkáč Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/011
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179