Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/012
0,00 € Nussy, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
31. Marec 2023
Kúpna zmluva - školské évocie
2023/007
0,00 € EMATRADE s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
2023/008
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
28. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023/006
200,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
2023/005
0,00 € Deutsche Telekom Szstems Solution Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
20. Február 2023
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2302
2302
Doplnená
99,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
20. Február 2023
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2303
2303
Doplnená
99,00 € PcProfi s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
9. Február 2023
Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2019-07-15vs1
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
6. Február 2023
Zmluva o beyplatnej edukačnej projekcii
2023/001
0,00 € XVISION s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1-803259233038
120,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
2021691716
0,00 € HOOH s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o dávke tovaru - mäso a mäsové výrobky
1020739896
0,00 € Mäso-údeniny František Hadzima Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Kúpna zmluva
1031511459
3 760,20 € Ľubomír Tkáč Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o dielo
52152219
608,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220008
1 900,00 € Nadácia ZSE Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o príspevku na zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov
D/1/2022
Doplnená
1,00 € SAD Prešov, a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
42136571
0,00 € Manageria a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Dodatok k zmluve č. 2019_MPC_NP_POP_ZŠ_098
2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
360149208
0,00 € Inmedia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
14. December 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
1130992
0,00 € Energie2 Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179