Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107077593
Doplnená
0,00 € Slovenská plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
14. December 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
1130992
0,00 € Energie2 Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
2021691716
0,00 € HOOH s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o dávke tovaru - mäso a mäsové výrobky
1020739896
0,00 € Mäso-údeniny František Hadzima Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia
42136571
0,00 € Manageria a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Dodatok k zmluve č. 2019_MPC_NP_POP_ZŠ_098
2
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
16. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
360149208
0,00 € Inmedia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
6. Február 2023
Zmluva o beyplatnej edukačnej projekcii
2023/001
0,00 € XVISION s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
2023/005
0,00 € Deutsche Telekom Szstems Solution Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
31. Marec 2023
Kúpna zmluva - školské évocie
2023/007
0,00 € EMATRADE s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
2023/008
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Zmluva o príspevku na zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov
27/2023
0,00 € SAD Prešov Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Zmluva o dodávke tovaru
2023/009
0,00 € Mäso-údeniny František Hadzima Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/010
0,00 € Ľubonír Tkáč Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/011
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
10. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/012
0,00 € Nussy, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
23. Október 2023
Kúpna zmluva
2023/013
0,00 € TOPO Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
2023/014
0,00 € Tatra banka a.s. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
9. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023/015
0,00 € COOP Jednota Prešov, s.d. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o operatívnom prenájme zariadenia č. 2201
2201
0,00 € PcProfi s.r. o. Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179