Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Z 043/2022
1 200,00 € ECCO Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva č. 870650028-4-2023 - NZP
Z 059/2023
9 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
24. November 2023
Darovacia zmluva
Z 058/2023
500,00 € Matka a dieťa Turca, občianske združenie Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
6. November 2023
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 27.09.2021
Z 057/2023
6 048,11 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
23. Október 2023
Kúpna zmluva
Z 055/2023
556 684,55 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
23. Október 2023
Nájomná zmluva č. 12/2023/On
Z 056/2023
94,50 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
16. Október 2023
Rámcová dohoda
Z 054/2023
39 812,00 € ROAD Service s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. September 2023
ZMLUVA č. 2210661.2 (dodatok č.1)
Z 052/2023
2 126,00 € GAYA, s. r. o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
27. September 2023
Rámcová dohoda
Z 010/2023
260 803,55 € Corex servis Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. September 2023
Zmluva o prenájme vozidla
Z 051/2023
0,00 € MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z 053/2023
4 500,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, audítor Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
20. September 2023
Rámcová dohoda
Z 049/2023
69 973,90 € PROKAST SK s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
Z 050/2023
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. September 2023
Zmluva o výpožičke
Z 048/2023
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Z 047/2023
48 000,00 € JUDr.Vladimír Záborský Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. August 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby
Z 045/2023
120,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
30. August 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
Z 046/2023
0,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
10. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302071BTP9-71-77/1
Z 044/2023
1 799 680,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
7. August 2023
Kúpna/lízingová zmluva
Z 043/2023
16 430,83 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
27. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Z 042/2023
2 157,09 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.