Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva č.143/2022-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 039/2022
880 000,80 € Mesto Vrútky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Dodatok č. 940/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 031/2022
600 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Október 2022
Rámcová dohoda
Z 025/2022
568 982,23 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Poistná zmluva č. 5519001905
Z 030/2022
441 840,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 042/2022
117 024,00 € Obec Bystrička Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 041/2022
74 380,00 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 040/2022
73 140,00 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
3. Január 2023
Zmluva o dielo a Licenčná
Z 045/2022
69 888,00 € KROS a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
17. Máj 2022
Rámcová zmluva
Z 016/2022
65 520,00 € G a T, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
9. Január 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
Z 046/2022
56 712,00 € Service Plus Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Poistná zmluva č. 3559008583
Z 029/2022
46 344,96 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
6. Júl 2022
Rámcová zmluva
Z 020/2022
40 818,00 € Road Service s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
19. Júl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Z 021/2022
22 050,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní IT služieb
Z 003/2023
12 000,00 € MARJOV B2B, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
3. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z 027/2022
4 050,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, audítor Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
23. Máj 2022
Zmluva o prenájme hnuteľných vecí
Z 017/2022
3 840,00 € Bestrent s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
7. November 2022
Zmluva o zákazke
Z 028/2022
1 300,00 € Ing. Zuzana Šimšíková, audítor Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Z 043/2022
1 200,00 € ECCO Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
12. Október 2022
Nájomná zmluva
Z 026/2022
1 000,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 023/2022
350,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.