Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme
Z 063/2023
3 670 000,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
28. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejenom záujme
Z 044/2022
3 500 000,00 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
29. Január 2024
Rámcová dohoda
Z 007/2024
3 300 000,00 € SOR Libchavy spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
10. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302071BTP9-71-77/1
Z 044/2023
1 799 680,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva č.143/2022-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 039/2022
880 000,80 € Mesto Vrútky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
19. December 2023
Dohoda o uznaní dlhu
Z 062/2023
832 089,42 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Dodatok č. 940/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21
Z 031/2022
600 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
4. Október 2022
Rámcová dohoda
Z 025/2022
568 982,23 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
23. Október 2023
Kúpna zmluva
Z 055/2023
556 684,55 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8. November 2022
Poistná zmluva č. 5519001905
Z 030/2022
441 840,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
27. September 2023
Rámcová dohoda
Z 010/2023
260 803,55 € Corex servis Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
12. December 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
Z 061/223
248 756,10 € Mesto Martin Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave uzatvorenej 20.12.2022
Z 006/2024
222 500,29 € Mesto Vrútky Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 042/2022
117 024,00 € Obec Bystrička Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 041/2022
74 380,00 € Obec Turčianske Kľačany Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave
Z 040/2022
73 140,00 € Obec Lipovec Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
20. September 2023
Rámcová dohoda
Z 049/2023
69 973,90 € PROKAST SK s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
3. Január 2023
Zmluva o dielo a Licenčná
Z 045/2022
69 888,00 € KROS a.s. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
17. Máj 2022
Rámcová zmluva
Z 016/2022
65 520,00 € G a T, spol. s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
13. Apríl 2023
Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu a Zmluva o sprostredkovaní a Licenčná zmluva
Z 023/2023
63 924,00 € TransData s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.